Нови услови за отварање вртића

Министарство просвете донело је нови Правилник о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности предшколских установа.

Како наводе “Новости”, да би добили дозволу за рад, вртићи ће морати да имају двориште, противпожарне излазе, адекватни прилаз и друго. Правилник је донет јер је дошло до повећања броја приватних вртића након увођења субвенционисања, па је тако са 52 у 2015. години број предшколских установа скочио на 346.

У Удружењу приватних предшколских установа Београд подржавају увођење реда у овој области и сагласни су са новинама које доноси нови правилник.

“Вртићи раније нису били у обавези да имају двориште, нити је у елаборату који се подносио приликом отварања требало приложити документацију о противпожарној заштити, санитарним условима, заштити објекта. Све то смо морали имати, али није било неопходно да се приложи у писаном облику, уз елаборат. Нови правилник је прецизирао и да малишани могу боравити само у приземљу и на првом спрату, као и да не сме да буде вртића у сутерену, што се дешавало”, наводи председница Удружења приватних предшколских установа Душанка Тасић.

Она додаје и да ће обданишта која раде, а немају испуњене ове услове, морати да се прилагоде у одређеном временском року.

Како наводе у Министарству, услови прописани Правилником садрже минимум захтева које оснивач предшколске установе треба да обезбеди. Простор, опрема и дидактичка средства треба да буду у функцији васпитно-образовне делатности, поштујући притом да целокупан простор установе буде безбедан и подстицајан за активности, у складу са законом.

“Правилници који су престали да важе донети су пре 25 година, те је било неопходно донети нови у складу са Законом о предшколском васпитању и образовању”, наводе у Министарству.

“Новости” наводе да је правилник ступио на снагу 19. фебруара и од тада се примењује у поступку верификације предшколских установа. Поступци започети до дана ступања на снагу овог правилника окончаће се по до тада важећим прописима.

Аутор: Новости