Novi uslovi za otvaranje vrtića

Ministarstvo prosvete donelo je novi Pravilnik o bližim uslovima za osnivanje, početak rada i obavljanje delatnosti predškolskih ustanova.

Kako navode “Novosti”, da bi dobili dozvolu za rad, vrtići će morati da imaju dvorište, protivpožarne izlaze, adekvatni prilaz i drugo. Pravilnik je donet jer je došlo do povećanja broja privatnih vrtića nakon uvođenja subvencionisanja, pa je tako sa 52 u 2015. godini broj predškolskih ustanova skočio na 346.

U Udruženju privatnih predškolskih ustanova Beograd podržavaju uvođenje reda u ovoj oblasti i saglasni su sa novinama koje donosi novi pravilnik.

“Vrtići ranije nisu bili u obavezi da imaju dvorište, niti je u elaboratu koji se podnosio prilikom otvaranja trebalo priložiti dokumentaciju o protivpožarnoj zaštiti, sanitarnim uslovima, zaštiti objekta. Sve to smo morali imati, ali nije bilo neophodno da se priloži u pisanom obliku, uz elaborat. Novi pravilnik je precizirao i da mališani mogu boraviti samo u prizemlju i na prvom spratu, kao i da ne sme da bude vrtića u suterenu, što se dešavalo”, navodi predsednica Udruženja privatnih predškolskih ustanova Dušanka Tasić.

Ona dodaje i da će obdaništa koja rade, a nemaju ispunjene ove uslove, morati da se prilagode u određenom vremenskom roku.

Kako navode u Ministarstvu, uslovi propisani Pravilnikom sadrže minimum zahteva koje osnivač predškolske ustanove treba da obezbedi. Prostor, oprema i didaktička sredstva treba da budu u funkciji vaspitno-obrazovne delatnosti, poštujući pritom da celokupan prostor ustanove bude bezbedan i podsticajan za aktivnosti, u skladu sa zakonom.

“Pravilnici koji su prestali da važe doneti su pre 25 godina, te je bilo neophodno doneti novi u skladu sa Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju”, navode u Ministarstvu.

“Novosti” navode da je pravilnik stupio na snagu 19. februara i od tada se primenjuje u postupku verifikacije predškolskih ustanova. Postupci započeti do dana stupanja na snagu ovog pravilnika okončaće se po do tada važećim propisima.

Autor: Novosti