О избору уџбеника одлучују и родитељи

Стручни кадар Основне школе „Драгиша Михаиловић“ из Станова је, поштујући прописане законе Министарства просвете, донео одлуку да родитељима отвори могућност за избор уџбеника за наредну школску годину.

Стручно веће ове школе је према закону изабрало уџбенике, који према њиховом мишљењу задовољавају критеријуме за остваривање најбољих резултата током учења, а на родитељима је одлука да ли ће за своје дете набавити предложене или уџбенике који се према цени уклапају у кућни буџет.

Избор уџбеника који ће се користити током наставног процеса у основним школама дефинисан је Законом о уџбеницима.

Школе су у обавези да процес избора књига спроведу на транспарентан начин, кроз разматрање свих одобрених уџбеника од стране Министартва просвете, који се налазе у понуђеном Каталогу уџбеника, а разматрање књига као и њихов одабир спроводи Стручно веће школе.

Запослени у основној школи „Драгиша Михаиловић“ су родитељима пружили могућност избора при куповини комплета књига.

Пратећи Законе које је прописало Министарство просвете, школе су у обавези да стручно мишљење и образложење изнесу пред Савет родитеља, након чега родитељ или старатељ детета доноси одлуку које ће уџбенике купити за идућу школску годину.

Одлука Стручног већа није обавезујућа, тврди Далибор Тврдишић директор основне школе Драгиша Михаиловић.

Тврдишић додаје да, учитељ или наставник наставни процес спроводи према дефинисаном плану и програму Министарства просвете, а не према изабраном уџбенику.

Сви уџбеници који се налазе у каталогу имају исти садржај и број лекција које се морају обрадити током школске године а разликују су, тврде стручњаци, по детаљима и занимљивостима које могу и не морају бити присутни у књигама.

Извештава: Марина Голубовић Миленковић

Извор: РТК