Објављени нови Закони из области образовања

Народна скупштина Републике Србије на Првој седници Другог редовног заседања у 2023. години, 26. октобра 2023. године донела је следеће законе: Закон о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања; Закон о изменама и допунама Закона о основном образовању и васпитању; Закон о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању; Закон о изменама и допунама Закона о уџбеницима.

Законима је, између осталог, предвиђено бројчано оцењивање владања почев од другог разреда основне школе, као и укључивање оцене из владања у просек. Такође, Законом о уџбеницима детаљније је регулисано издавање националне читанке. Нови Закон такође предвиђа и да се припремни предшколски програм може изводити у склопу основног образовања, када се деца која похађају предшколско придружују комбинованом одељењу, због малог броја ђака.

Такође, предвиђено је да се одељења могу комбиновати и у вишим разредима основних школа.

У наставку се налазе нови Закони, где су измене истакнуте:

Закон о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања;

Закон о изменама и допунама Закона о основном образовању и васпитању;

Закон о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању;

Закон о изменама и допунама Закона о уџбеницима.