Оболевати или обољевати?

Да ли је правилно рећи оболевати или обољевати?

Foto: Canva

Правилно је оболевати. Као што је правилно и разболевати се, а не разбољевати се, оболевање, а не обољевање.

Али, не заборавите, каже се обољење, а не оболење.