Ocena iz vladanja – šta kaže Pravilnik

jun 12, 2019

U toku je zaključivanje ocena, a jedna od čestih situacija u kojoj se nastavnici nerado nalaze jeste zaključivanje ocene iz vladanja onim đacima koji nisu u tom pogledu pokazali najbolje rezultate.

Mi vam donosimo informacije iz novog Pravilnika o ocenjivanju, uz napomenu da se on od starog razlikuje u samo jednoj rečenici – pravu roditelja da podnese prigovor na ocenu iz vladanja.

Ocenjivanje vladanja učenika

Član 13.

Vladanje se ocenjuje najmanje dva puta u toku polugodišta.

Vladanje učenika od prvog do petog razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja ocenjuje se opisno u toku i na kraju polugodišta.

Vladanje učenika od šestog do osmog razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja ocenjuje se opisno u toku polugodišta, a brojčano na kraju polugodišta.

Zaključna ocena iz vladanja učenika iz stava 2. ovog člana jeste: primerno, vrlo dobro, dobro, zadovoljavajuće i nezadovoljavajuće, i ne utiče na opšti uspeh učenika.

Zaključna ocena iz vladanja iz stava 3. ovog člana na kraju prvog i drugog polugodišta jeste: primerno (5), vrlo dobro (4), dobro (3), zadovoljavajuće (2) i nezadovoljavajuće (1) i svaka od navedenih ocena utiče na opšti uspeh učenika.

Vladanje odraslih ne ocenjuje se.

Prilikom ocenjivanja vladanja sagledava se ponašanje učenika u celini.

Na ocenu iz vladanja ne utiču ocene iz obaveznog predmeta, izbornih programa i aktivnosti (slobodne nastavne aktivnosti i projektna nastava).

Ocena iz vladanja smanjuje se zbog izrečene vaspitno-disciplinske mere, a može da se smanji zbog ponašanja za koje je izrečena vaspitna mera.

Ocena iz vladanja popravlja se na predlog odeljenjskog starešine najkasnije na kraju polugodišta kada se utvrdi da učenik pokazuje pozitivne promene u svom ponašanju i prihvata odgovornost za svoje postupke nakon pojačanog vaspitnog rada, ostvarenog društveno korisnog, odnosno humanitarnog rada, nakon izrečene vaspitne, odnosno vaspitno-disciplinske mere.

Učenik, njegov roditelj, drugi zakonski zastupnik ima pravo da podnese prigovor u skladu sa Zakonom.

Opisna ocena iz vladanja u toku polugodišta

Član 14.

Opisna ocena iz vladanja učenika u toku polugodišta utvrđuje se na osnovu učenikovog odnosa prema obavezama i pravilima ponašanja, naročito ponašanja prema drugim učenicima, zaposlenima i imovini.

Ocena iz stava 1. ovog člana sadrži i vaspitnu preporuku.

Opis odnosa prema obavezama jeste:

1) u potpunosti izvršava obaveze u školi;

2) uglavnom izvršava obaveze u školi;

3) delimično izvršava obaveze u školi;

4) uglavnom ne izvršava obaveze;

5) ne izvršava obaveze u školi.

Opis ponašanja prema drugim učenicima, zaposlenima i imovini jeste:

1) predstavlja primer drugima svojim odnosom prema učenicima, zaposlenima i imovini;

2) ima najčešće korektan odnos prema učenicima, zaposlenima i imovini;

3) ponekad se neprimereno odnosi prema učenicima, zaposlenima i imovini;

4) često ima neprimeren odnos prema učenicima, zaposlenima i imovini;

5) najčešće ima neprimeren odnos prema učenicima, zaposlenima i imovini.

Zaključna ocena iz vladanja

Član 15.

Zaključnu ocenu iz vladanja, na predlog odeljenjskog starešine, utvrđuje odeljenjsko veće.

Zaključna ocena iz vladanja utvrđuje se na osnovu ponašanja učenika u celini, imajući pri tom u vidu i angažovanje učenika u vannastavnim aktivnostima, u skladu sa školskim programom (slobodne aktivnosti, učenička zadruga, zaštita životne sredine, zaštita od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, i programi prevencije drugih oblika rizičnog ponašanja, kulturna aktivnost škole), procenjivanjem njegovog ponašanja i izvršavanja obaveza propisanih zakonom, a naročito na osnovu odnosa prema:

1) školskim obavezama;

2) drugim učenicima;

3) zaposlenima škole i drugih organizacija u kojima se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad;

4) školskoj imovini, imovini drugih lica ili organizacija u kojima se ostvaruje nastava ili pojedini oblici obrazovno-vaspitnog rada i zaštiti i očuvanju životne sredine.

Ako učenik ima izrečene vaspitne ili vaspitno-disciplinske mere, određen društveno-koristan, odnosno humanitarni rad, njihovi efekti se uzimaju u obzir prilikom utvrđivanja zaključne ocene iz vladanja.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *


2 komentara na "Ocena iz vladanja – šta kaže Pravilnik

  1. Radiša kaže:

    Dali se ocena iz vladanja u sledeći razred?

  2. Petar kaže:

    Koliko trebaa ucenik da ima neopravdanihh da bi mu se smanjilo vladanjee na 4 npr.

Budite u toku

Unesite vašu imejl adresu

Pratite nas

Pratite nas na društvenim mrežama