50 stvari koje svaki nastavnik treba da uradi na početku školske godine

avgust 24, 2016

Dobra organizacija časa i nastave uopšte dovodi do većeg angažovanja učenika, a njihovo veće angažovanje, naravno, dovodi do boljeg i lakšeg učenja. Donosimo 50 stvari koje treba da definišete na samom početku školske godine kako biste imali nastavu bez stresa.

simpsons_classroom
Opšte navike, opšti zadaci koje treba ispuniti

– odrediti očekivani rad na dnevnom nivou
– kada je neophodno biti strog u većoj meri i kako to uraditi
– u kojim situacijama dati popravne zadatke, odnosno zadatke za nadoknadu neurađenog prethodno zadatog zadatka
– koja su pravila za rad popravnih zadataka
– na koji način se nastavnik kontaktira van škole
– koja su pravila za korišćenje toaleta tokom nastave
– koja su pravila koja se tiču oblačenja, jela i pića
– šta raditi u vanrednim situacijama (kao što je požar)
– koja su pravila ponašanja u slučaju dolaska gostiju
– definisati skalu ocenjivanja
– šta raditi kada se sve planirano obavi pre završetka časa
– kada jeste, a kada nije prikladno biti van svog mesta
– koja su pravila koja se tiču nagrada i kazni

Bezbedno korišćenje interneta

– objasniti zašto je bitno bezbedno korišćenje interneta
– šta je sve potrebno pre korišćenja tehnologije i interneta (različite šifre i „logovanja“)
– kada i kako se može pristupiti školskoj mreži preko školskih, ali i ličnih uređaja
– kako bi učenici trebalo da čuvaju svoje podatke
– kome se obratiti ukoliko dođe do određenih problema
– koje informacije su prikladne, a koje ne kada se radi o njihovom deljenju putem interneta
– koja je politika škola po pitanju pristupa različitim sadržajima na internetu
– objasniti posledice korišćenja interneta kako bi se neko uznemiravao
– kom sadržaju je prikladno pristupiti, a kom nije

Pre nastave

– kako učenici treba da uđu u učionicu, a kako iz nje treba da izađu
– kako bi svaki nastavni dan trebalo da počne
– šta se radi nakon ulaska u učionicu

Ponašanje u učionici

– koja su „pravila učionice“
– kako privući pažnju nastavnika
– u kojim situacijama će ponašanje biti sankcionisano
– na koji način će nastavnik ispravljati greške
– šta učenici mogu da očekuju od nastavnika tokom nastave
– šta nastavnik očekuje od učenika tokom nastave
– koja su pravila po pitanju korišćenja tehnologije u učionici (telefoni, tableti i sl.)
– šta se radi kada deo posla ostane nedovršen

Rad na času

– kako se dele i predaju testovi
– šta bi učenici trebalo da rade kada odsustvuju sa nastave
– šta bi učenici trebalo da rade kada nisu sigurni, kada im je potrebna pomoć
– šta bi učenici trebalo da rade kada ne mogu da isprate gradivo
– kako se predaju i donose domaći zadaci
– koja su pravila za domaće zadatke, neurađene domaće zadatke, dodatne aktivnosti i sl.

Grupni rad

– kako bi grupni rad trebalo da izgleda
– kako će grupe biti formirane
– kako premeštati stolove bez mnogo buke
– kako tiho i mirno privući pažnju drugih učenika

Diskusije tokom nastave

– kako jasno istaći poentu tokom izlaganja
– kako govor tela pomaže u komunikaciji
– kako iskazati neslaganja u mišljenjima
– kako parafrazirati i nadovezati se na mišljenja drugih učenika
– kako održati tok misli u priči u cilju pravilnog iskazivanja mišljenja

Nakon nastave

– šta učenik da preduzme kada je nakon nastave nesiguran, zbunjen, kada mu gradivo nije potpuno jasno
– kako će izgledati završetak svakodnevne nastave i predavanja
– koja su pravila održavanja učionice; treba je vratiti u prvobitno stanje na kraju nastavnog dana
– koja su pravila ponašanja na hodniku
 
Priredila: Aleksandra Ivković
Izvor: Teach thought

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *


Budite u toku

Unesite vašu imejl adresu

Pratite nas

Pratite nas na društvenim mrežama