Ocenjivanje u toku nastave na daljinu

mart 31, 2020

Praćenje razvoja i napredovanja učenika u dostizanju ishoda i standarda postignuća, kao i napredovanje u razvijanju kompetencija u toku školske godine, obavlja se formativnim i sumativnim ocenjivanjem.

Formativno ocenjivanje sadrži povratnu informaciju o ostvarenosti propisanih ishoda i standarda postignuća i angažovanja u okviru predmeta, izbornih programa, aktivnosti,  preduzete aktivnosti od strane nastavnika za unapređivanje postignuća učenika, procena njihove delotvornosti i jasne i konkretne preporuke za dalje napredovanje.

Formativno ocenjivanje se vrši u određenom trenutku u toku realizacije programa, sa ciljem prikupljanja informacija o napredovanju učenika u odnosu na programom propisane ishode učenje pri čemu pružamo povratnu informaciju učenicima.

Ovakav vid ocenjivanja je efikasan kada je učeniku data prilika da više puta pokaže svoje znanje, veštine i stavove i kada je taj proces propraćen blagovremenim povratnim informacijama.

Formativne ocene se po pravilu evidentiraju u pedagoškoj dokumentaciji nastavnika i najčešće se odnose na redovno praćenje napretka postignuća učenika, način kako uči, stepen samostalnosti u radu, način ostvarivanja saradnje u procesu učenja sa drugim učenicima i drugi podaci o učeniku bitni za praćenje.

Sumativno ocenjivanje je vrednovanje postignuća učenika na kraju programske celine ili na kraju polugodišta iz obaveznog predmeta, izbornih programa, aktivnosti i vladanja.

Ocene dobijene sumativnim ocenjivanjem u prvom razredu su opisne i na kraju polugodišta, odnosno školske godine iskazuju se kao napredovanje učenika u ostvarivanju ishoda, angažovanje i preporuka. Ocene dobijene sumativnim ocenjivanjem u ostalim razredima su po pravilu brojčane.

Sumativne ocene se evidentiraju u propisanoj evidenciji o obrazovno-vaspitnom radu (dnevniku), a mogu biti unete i u pedagošku dokumentaciju, u skladu sa pravilnikom o ocenjivanju učenika.

Ocenjivanje tokom nastave na daljinu

Proglašenjem vanrednog stanja (15.03.2020.), od utorka 17.03.2020. godine otpočela je realizacija nastave na daljinu. Nastava je donela sa sobom niz pitanja i nedoumica za sve aktere koji učestvuju u vaspitno-obrazovnom radu (učenici, roditelji, nastavnici, pedagozi, psiholozi i direktori škola).

Fokus ocenjivanja se prebacio sa sumativnog ocenjivanja na formativno ocenjivanje, što je promena dosadašnje prakse rada u školama.

Formativno ocenjivanje zahteva veću uključenost učenika i nastavnika, interaktivnost i komunikaciju učenika i nastavnika putem elektronskih mreža i platformi.

Posebno je važno da postoji komunikacija nastavnika sa učenicima, jer to omogućava nastavnicima da prikupe što više podataka o tome kako učenici uče, dokle su stigli u savladavanju gradiva i da im daju potrebne smernice za rad i sticanje znanja.

Postoje mnoge forme i alati pogodni za formativno procenjivanje rada učenika.

To podrazumeva zadatke kao što su na primer: domaći zadaci, dečji crtež, eseji, razvoj postera, korišćenje elektronske pošte, virtuelni grupni rad, Skajp ili Vajber grupni razgovor, prezentacije (PPT), zadaci, igranje uloga u virtuelnoj učionici, sačinjavanje individualnih planova i slično.

Testove, kontrolne vežbe, pismene zadatke nastavnici mogu prosleđivati putem elektronske pošte, Gugl testova, besplatnih sajtova za kreiranje kvizova i pitanja, uz povratnu informaciju od učenika.

Tokom učenja na daljinu, nastavnici mogu učenicima prosleđivati testove i kontrolne vežbe putem društvenih mreža, elektronskom poštom ili putem platforme (Vajber, Gugl učionica, Zum učionica, es učionica, telefonom), a urađene radove učenici mogu na isti način vraćati nastavnicima da ih pregledaju, evidentiraju aktivnost učenika, daju komentar i smernice za dalji rad sa ciljem sticanja znanja.

Nastavnici korišćenjem alata za pravljenje upitnika i kvizova mogu da kreiraju kratke test forme sa zadacima višestrukog izbora i kratkog odgovora.

U ovom periodu nastavnici bi trebalo fokus da stave na obezbeđivanju što kvalitetnije komunikacije sa učenicima da bi im mogli davati povratne informacije (formativno praćenje). Tek posle određenog perioda, a nakon obezbeđivanja dovoljnog broja povratnih informacija o napredovanju učenika, moguće je razmišljati o sumativnom ocenjivanju.

U toku realizacije nastave na daljinu važno je da nastavnici imaju svoju pedagošku dokumentaciju o praćenju učenika sa beleženjem relevantnih zapažanja o napretku učenika u procesu učenja.

U okviru es dnevnika se mogu voditi zapažanja o napredovanju učenika u procesu učenju u delu koji se odnosi na evidentiranje ocena učenika izborom opcije ,,Dodaj aktivnost“ .
Nastavnici, stručni saradnici i direktori, težite da ovu situaciju vanrednog stanja shvatite kao IZAZOV, ali i trenutak za učenje i sticanje novih znanja sa jasnim ciljem unapređenja vaspitno-obrazovne prakse.

Autor: Maida Kolić, master psiholog-pedagog-vaspitač

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *


4 komentara na "Ocenjivanje u toku nastave na daljinu

 1. Milica kaže:

  Šta je poenta celog teksta? Zašto naslov nije: “Ocenjivanje”? Kakve veze ima ovaj naslov sa sadržinom teksta? Zelena učionoca je postala učionica za dosadu.

 2. Nenad kaže:

  Zasto nas smarate u vreme “vanrednog stanja” o necem sto svako ko je procitao “Pravilnik o ocenjivanju” zna. Autor teksta je sigurno “vlasnik” zelene ucionice pa samo da se o necemu pise. Izgubio sam 2 minuta zivota bez veze.

 3. Pedagog Max kaže:

  Gospodjo ili gospodjice jer mi zvanje ne dozvoljava da vas zovem koleginice, Pravilnik o ocenjivanju i clan 3. moze da procita i cistac, ne mora da nam prenosi psiholog/pedagog/vaspitac.
  Koja je razlika u ocenjivanju u odnosu na “redovno” stanje?

  1. Slavica kaže:

   Slažem se kolega. Autor teksta i ne zna da tumači Pravilnik. On je shvatio da su formativne ocene Dodaj aktivnost a sumativna Dodaj ocenu.

Budite u toku

Unesite vašu imejl adresu

Pratite nas

Pratite nas na društvenim mrežama