Од идуће године нови предмет за прваке

Ђаци првог разреда основне школе учиће по новом плану и програму, који, између осталог, предвиђа увођење пројектне наставе као обавезног часа у недељном распореду. За први и пети разред биће припремљени и нови уџбеници.

Помоћница министра просвете Весна Недељковић каже да је у току процедура објављивања новог плана наставе и учења за први циклус основног образовања и програма за први разред, након чега ће уследити јавни позив издавачима да припреме нове уџбенике.
Настава усмерена на исходе, којим је дефинисано шта ученик треба да зна на крају одређеног разреда, односно нивоа школовања, уз међупредметно повезивање садржаја, кључне су тачке реформе чији је циљ да ђаци стичу функционална знања уместо учења чињеница напамет. Недељковић напомиње да промене у програмима првог разреда основне школе прате започету реформу у петом разреду, па ће садржаји здравственог васпитања бити саставни део предмета физичко и здравствено васпитање. Овај предмет прваци ће као и досад имати три пута недељно, а намера Министарства просвете је да здравствено васпитање и здравствена култура буду обавезни у свим разредима основне школе.
На исти начин као у петом, решен је статус досадашњих изборних предмета – ученици више неће бити обавезни да изаберу један већ ће их као изборне програме школе реализовати кроз секције или на неки други начин предвиђен школским програмом. Гордана Мијатовић, заменица директора Завода за унапређивање образовања и васпитања, каже за Данас да свака школа кроз свој школски програм може да понуди низ различитих активности, међу којима и садржаје који су досад били реализовани кроз изборне предмете. Kада је реч о садашњим обавезним изборним предметима – грађанском васпитању и веронауци, ученици ће бити обавезни да се и убудуће определе за један од њих, с тим што је по новим законским решењима реч о изборним програмима, а не предметима. Идентично је решен и статус предмета матерњи језик са елементима националне културе.
Фонд часова обавезних предмета неће се мењати, али је новина увођење поменуте пројекте наставе као обавезног часа на недељном нивоу.
– Пројекта настава ће се реализовати по упутству које подразумева да се ради тематски и да се повезују садржаји различитих предмета, уз обавезну употребу информационо-комуникационих технологија. Kроз овакав начин рада ће се развијати међупредметне компетенције које су експлицитно дефинисане у новом закону и у које, између осталих, спадају тимски рад, решавање проблема, сарадња, предузетништво. Kреативни учитељи и до сада су део наставе изводили на овакав начин, али смо желели да системски уведемо овај савремени приступ реализације програмских садржаја и достизања планираних исхода у први циклус, како би, између осталог, индиректно увели поступну и планску употребу дигиталне технологије у образовни процес – каже Мијатовић.
Након што је ове школске године уведена обавезна информатика у петом разреду основне школе и два редизајнирана предмета – физичко и здравствено васпитање и техника и технологија, од 1. септембра нови програми ће важити и за све остале предмете у петом разреду. И за њих ће, као и за први разред, бити припремљени нови уџбеници.
План Министарства је да јавни позив издавачима буде објављен до средине децембра, а они ће имати рок од 60 дана да припреме рукописе и пошаљу их на прегледање Заводу за унапређивање образовања и васпитања. Kаталог одобрених уџбеника треба да буде завршен до краја марта или почетком априла, након чега следи одабир по школама. Kолико ће важити уџбеници за које се учитељи и наставници определе биће прецизирано у новом Закону о уџбеницима, чији нацрт треба да буде завршен у децембру.
Извор: Данас