Оквир за праћење рада колега једнаких по образовању и позицији

 

Приручник и пратећи материјали
ДЕО I    Праћење рада колега једнаких по образовању и позицији и саветници-спољни сарадници  
I.1  Приручник за праћење рада колега једнаких по образовању и позицији 
I.2  Европски приручник за праћење рада колега једнаких по образовању и позицији у иницијалном стручном образовању
I.3  Кратак водич за успостављање партнерстава заснованих на праћењу рада колега једнаких по образовању и позицији
I.4  Дијаграм тока праћења рада колега једнаких по образовању и позицији
I.5  Пример оквира за праћење рада колега једнаких по образовању и позицији
I.6  Пример протокола за праћење рада колега једнаких по образовању и позицији
I.7  Златна правила приликом посете за праћење рада колега једнаких по образовању и позицији
I.8  Кодекс понашања особа задужених за праћење рада колега једнаких по образовању и позицији
I.9  Улога и одговорности особе задужене за праћење рада колега једнаких по образовању и позицији
ДЕО II    Формати и обрасци за праћење рада колега једнаких по образовању и позицији
II.1  Профил особе задужене за праћење рада колега једнаких по образовању и позицији
II.2  Припрема акционог плана за праћење рада колега једнаких по образовању и позицији
II.3  Чек-листа за припрему посете за праћење рада колега једнаких по образовању и позицији
II.4  Писмо о посети везаној за праћење рада колега једнаких по образовању и позицији
II.5  План посете за праћење рада колега једнаких по образовању и позицији
II.6  Чек-листа за посету за праћење рада колега једнаких по образовању и позицији
II.7  Дневник рада особе задужене за праћење рада колега једнаких по образовању и позицији
II.8  Распоред разговора током праћења рада колега једнаких по образовању и позицији
II.9  Формат извештаја о праћењу рада колега једнаких по образовању и позицији
II.9a Попуњавање извештаја о праћењу рада колега једнаких по образовању и позицији
II.10 Чек-листа за евалуацију партнерстава заснованих на праћењу рада колега једнаких по образовању и позицији
II.11 Документација за праћење рада колега једнаких по образовању и позицији
Извор: ceo.edu.rs