Oнлајн или online или он-лајн?

Бити, радити или бити доступан на интернету значи бити online или онлајн.

У једном од градских аутобуса шепури се реклама „Наше књиге можете поручити on-line“, а неретко нас и понеке новине на интернету почасте информацијом да су доступне у Online издању.

Онлајн је англицизам релативно новијег датума који још не бележе сви релевантни правописни приручници. Његово значење може бити: 1. умрежен, повезан са централним рачунаром; 2. који тренутно ради на интернету (Клајн, Шипка, 2007).

Позната нам је онлајн куповина, онлајн семинари, трговина и друге активности или појаве које су доступне на интернету.

Међутим, иако се онлајн ни као реч, а богами ни као појам, није још сасвим стабилизовао у нашој  језичкој, али ни друштвеној пракси, не постоји никакав разлог да га не третирамо као и друге англицизме из информатичке сфере деловања: интернет, веб, сајбер итд.

То значи да нема преке потребе да га пишемо на енглеском језику (Online/On-line) двоумећи се да ли је у питању једна реч или полусложеница. Можемо слободно писати онлајн, на ћирилици или латиници (како препоручује и Речник новијих англицизама из 2001. године). Иако у Речнику Клајна и Шипке стоји он-лајн, такође нема преке потребе ову реч писати са цртицом, пошто је ионако у питању, за наше прилике, непрозиран англицизам.

Верујте нам, нећете ништа мање бити online ако будете и онлајн, важно је да вас људи разумеју.

Извор: Језикофил