ЕкстрOвертан или екстрAвертан

Термине екстравертност и интровертност је сковао К. Г. Јунг како би објаснио начин на који људи користе и усмеравају своју енергију.

Foto: Canva

Екстраверти су узбуђени када су окружени људима, воле да излазе и учествују у различитим догађајима јер „пуне батерије“ када су у друштву других.

Што се тиче екстровертности и правописа, правила кажу да за неког можете рећи и да је екстровертан и да је екстравертан и да нећете погрешити. Ипак, правопис даје предност термину екстровертан.