Стара јеврејска народна прича: Да ли смо добри или лоши људи?

 
Једном давно један старац је седео изван зидина великог града. Када би се путници приближили зидинама, упитали би старца: „Какви људи живе у овом граду?“
Старац би одговорио питањем: „Какви људи живе у месту одакле ви долазите?“
Ако су путници одговорили: „Само лоши људи живи у месту одакле долазимо“, старац би одговорио:
„Наставите даље; овде ћете такође да нађете само лоше људе.“
Али, ако би путници одговорили: „Добри људи живи у месту одакле смо дошли“, старац би им рекао:
„Уђите, и овде ћете наћи само добре људе“.