Плата за васпитачице у Београду: Од следеће године око 100.000 динара 

Васпитачице, спремачице, чистачи, кувари и административне раднице у београдским вртићима, од јануара могу да очекују повишицу. Град обезбеђује додатна средства за повећања плата у износу од десет одсто

Ребалансом буџета, који је усвојила Скупштина града, повећана је основица за запослене у вртићима за још 10 одсто. Иначе, Град је до сада повећавао републичку основицу за шест одсто.

“То значи да ће на републичку основицу за плате у предшколским установама, Град Београд додати још шеснаест одсто. С обзиром на то да ће Република подићи тај износ за још пет одсто у септембру, плата на пример васпитачица или стручних сарадника која је до сада износила 79.174,57  динара сада ће износити 91.409,42 динара, без минулог рада. То није једино повећање. Већ у јануару очекује их још једна повишица од 10 одсто, што би значило да ће плате васпитачица са дипломом факултета бити око 100.000 динара”, рекао је градоначелник Александар Шапић на седници Скупштине града.

Град Београд повећава и солидарну помоћ за запослене у овој области, тако да ће уместо 25.000 динара она износити 40.000 динара, колико имају и сви запослени у јавним комуналним предузећима.

Председница самосталног синдиката предшколског васпитања и образовања Србије Босиљка Јовановић каже за Euronews да је најновије повећање плата васпитача резултат упорне борбе синдиката.

Плод сидникалне борбе и солидарних захтева

Представници три синдиката (SSPVOS, GSPRS, SOS) протестовали су у јулу испред Министарства финансија јер упркос преговорима о продужетку и допуни републичког колективног уговора, који су благовремено покренути,  Министарство финансија није испунило обавезу коју има у оквиру своје надлежности, да благовремено обезбеди сагласност за продужење постојећег колективног уговора.

Запослени у предшколским установама у Београду, Ужицу и Чачку сада су издејствовали добре Колективне уговоре.

Град Београд је годинама уназад запосленима у предшколским установама додатно увећавао основну цену рада у дносу на републичку. Аргумент са којим су синдикати излазили пред локалну власт у престоници су велике групе и много деце које примају преко норматива.

Синдикати су раније упозоравали и на то да вртићи остају без кухињског и техничког особља услед изузетно неповољних услова рада, минималних плата и континуираног застрашивања.

Извор: Време