„Повећати број часова физичког у нижим разредима, а наставу да држе професори физичког васпитања“

Савез професора физичког васпитања упутио је иницијативу Министарству просвете и Националном просветном савету да се у основним и средњим школама повећа недељни фонд часова физичког, да наставници физичког буду ангажовани и у нижим разредима заједно са учитељима, као и да физичко добије натпредметни статус.

На иницијативу је реаговао Савез учитеља Србије који каже да би повећање фонда часова физичког додатно оптеретило ученике на дневном и недељном нивоу, као и да би преузимање часова физичког од стране наставника смањило учитељима фонд часова.

Савез професора физичког васпитања предлаже да се у основној и средњој школи настава физичког реализује тако што се одељења деле у две групе уколико имају више од 25 ученика.

“Рад у великим одељењима неповољно утиче на безбедност и ефективност наставе физичког васпитања. Појављује се проблем мањка простора и реквизита, мање је могућности за увежбавање што утичу на слабије резултате учења, а ризик од повређивања и дисциплинских проблема је повећан”, наводи се у образложењу овог предлога.

Савез се залаже и за то да ученици од првог до осмог разреда основне школе имају недељно пет часова физичког и здравственог васпитања, а средњошколци три часа. Предлажу и да наставу у нижим разредима основне школе реализују као “тандем” настава учитеља и наставника физичког.

“У првом и другом разреду основне школе предлог је да три часа спроводе наставници разредне наставе, а два преостала часа наставници физичког. У трећем и четвртом разреду однос био обрнут. Овакав начин би допринео и да се умањи евентуални стрес који ученик доживљава приликом преласка са разредне на предметну наставу”, наводи се у образложењу иницијативе.

Извор: Euronews