Правилник о друствено-корисном раду (нови правилник за школе)

Правилник о друствено-корисном раду (нови правилник за школе)
[gview file=“https://zelenaucionica.com/wp-content/uploads/2018/09/Pravilnik-o-drustveno-korisnom-radu.docx“]
Ппрузето од Љубинка Боба Недић