PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju

22 aprila, 2020

1461
Na osnovu člana 75. stav 5. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 –
dr. zakon, 10/19 i 6/20),
Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi P RA V I L N I K
o izmeni Pravilnika o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju

Član 1.
U Pravilniku o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS”, broj 34/19), u članu 5.
stav 2. menja se i glasi: „Učeniku koji nije ocenjen najmanje četiri puta iz obaveznog predmeta i izbornog programa drugi strani
jezik u toku polugodišta, odnosno najmanje dva puta u toku polugodišta ukoliko je nedeljni fond obaveznog predmeta, izbornog
programa i aktivnosti jedan čas, ne može da se utvrdi zaključna ocena, izuzev u slučaju kada zbog ugroženosti bezbednosti i zdravlja učenika i zaposlenih nije moguće oceniti učenika potreban broj puta.”.

Član 2.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
Broj 110-00-00109/2020-04
U Beogradu, 22. aprila 2020. godine
Ministar,
Mladen Šarčević, s.r.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *


Budite u toku

Unesite vašu imejl adresu

Pratite nas

Pratite nas na društvenim mrežama