Предлог Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у основним и средњим школама

Три синдиката просвете данас су министру просвете уручили нови предлог побољшања материјалног положаја запослених у школама

 
GDE Error: Requested URL is invalid

fbg.org.rs