Предмет српски језик преименује се у српски језик и књижевност

Укидање изборних предмета и трећег часа физичког
Сви изборни предмети се укидају и прелазе у секције, а као обавезни изборни предмети остају веронаука, грађанско, други страни језик. Укида се и изабрани спорт, који је до сада био трећи час физичког васпитања, а убудуће ће петаци имати два часа обавезног физичког и здравственог васпитања и час и по обавезне ваннаставне активности.
Наставнике који страхују да ће због укидања изборних предмета остати без норме, охрабрила је изјава помоћнице министра просвете Весне Недељковић која каже да им неће бити смањен фонд часова.
Kомпромис
Усвојени предлог чланови НПС су прво одбили, да би потом био усвојен уз три измене: да се предмет српски језик преименује у српски језик и књижевност, да хор задржи свој садашњи статус, као и да се из постојећег плана избаци одредба за коју се тврди да је дискриминишућа.
Час више за географију и историју?
Kако нови план петацима предвиђа 24 часа обавезних предмета, док је законом дозвољено највише 25, чланови Савеза друштава историчара Србије и Српског географског друштва изнели су предлог и да се тај један час уступи управо историји и географији, који није усвојен.
НПС против блок наставе
Иако је на плану седнице НПС било разматрање предлога наставног плана за други циклус образовања, односно од петог до осмог разреда, 7. и 8. су изузети јер је на план за њих било доста примедби. Највише критика чланови Савета изнели су на предлог о увођењу блок наставе за информатику и рачунарство и технику и технологију. Kако би се то уклопило у законско оптерећење ученика бројем часова недељно, предвиђено је да се свим осталим часовима одузме од фонда часова. Чланови Савета ово су жустро критиковали, поготово када је реч о узимању дела часова од наставе српског језика.
Kораци ка решавању проблема
НПС прошле године није усвојио предлог Министарства просвете да се информатика уведе као обавезан предмет уз образложење да школе нису опремљене рачунарима, а председник НПС Алексанар Липковски каже да су за годину дана направљени озбиљни кораци у решавању тог проблема.
Недељковић је рекла да за набавку рачунара у школама обезбеђена средства – 23 милиона динара, да су тендери у току, а да ће за обуку наставника информатике бити потрошено 26 милиона динара.
Председник НПС најавио је да ће на следећој седници, 9. маја, бити речи о наставним програмима.
Извор: Блиц