NOVA mreža osnovnih škola trebalo bi u petak da, konačno, ugleda “svetlost dana”. Ovaj dokument čuva se od očiju javnosti kao “državna tajna”, a bilo kakvih informacija su lišeni i oni kojih se direktno tiče – direktori škola i zaposleni. Nadležni su, izgleda, poučeni prošlogodišnjim iskustvom sa roditeljima koji su se pobunili, odlučili da ovog puta sve ostane skriveno do zvaničnog objavljivanja.
Osnovni cilj racionalizacije mreže škola je smanjenje liste čekanja u vrtićima, pošto će se predškolci preseliti u učionice osmoletki koje će, zbog malog broja đaka, biti pripojene jedne drugima. Takođe, trebalo bi da bude rešeno pitanje Sportske gimanzije koja nema svoju zgradu, kao i Politehničke akademije koja ima velike teškoće sa nedostatkom prostora.
Kako je “nacrtana” nova mreža, zasada je samo nezvanična informacija i nagađanje. Tako bi, prema nepotvrđenim saznanjima, Sportska gimanzija trebalo da se preseli u OŠ “Stari grad” što je bila i prvobitna ideja, od koje se lane odustalo zbog protesta roditelja. “Šuška se” da je moguće potpuno preseljenje Politehničke akademije na novu adresu u Novom Beogradu, gde bi delila prostor sa drugom obrazovnom ustanovom.
Posle objavljivanja mreže škola, trebalo bi da se urade projekti sređivanja škola u koje će se useliti predškolci, kao i objekata za smeštaj dve srednje škole. Radovi na preuređenju planirani su tokom letnjeg raspusta, kako bi se od septembra mali i veliki đaci uselili u novi prostor. Osim građevinskih radova, neophodno je anketirati roditelje u koju najbližu školu žele da upišu dete, preseliti dokumentaciju, rešiti pitanje tehnoloških viškova.
U prestonici postoje 33 osnovne škole koje imaju manje od 400 učenika, što je zakonski minimum da bi škola mogla da postoji. Međutim, nadležni su najavili da neće sve škole koje su u “crvenoj zoni” biti obuhvaćene racionalizacijom, već one za koje izveštaji sa terena pokažu da mogu biti preuređene za smeštaj dece predškolskog uzrasta. Tako bi škole sa 200 ili 250 učenika primile 10 ili 200 šestogodišnjaka, ako ima uslova da se učionice prilagode ovom uzrastu.
PREDLOŽENO ŠEST MODELA
STUDIJOM koja je urađena predloženo je šest modela optimizacije mreže škola. Među ponuđenim opcijama su ukidanje, pripajanje i promena namene objekata koji je koristila centralna škola sa malim brojem učenika, kao i postepeni prestanak rada ustanove. To podrazumeva neupisivanje novih prvaka, čime se ograničava postojanje centralne škole sa malim brojem đaka.