Препоруке Министарства просвете: Наставници прво да деле петице

Министарство просвете је упутило основним и средњим школама допис у коме указује да су се стекли услови за давање првих бројчаних оцена, јер се настава на даљину изводи у континуитету већ месец дана и у том периоду су заокружене одговарајуће програмске целине.

Foto: Canva

У допису, у који је Данас имао увид, не истиче се обавеза да сви ђаци морају у овом тренутку да добију нумеричку оцену већ је наставницима остављена слобода да сами процене да ли за то постоји основа, у складу са прописима који регулишу оцењивање.

Министарство сугерише да прве бројчане оцене за резултате наставе на даљину треба да буду мотивишуће, односно подстицајне, пре свега за ђаке који су у претходних месец показали посвећеност у учењу и чији продукти говоре да су достигли очекиване исходе учења.

Свака бројчана оцена треба да има оправдање у доказима који се могу пронаћи у индивидуалним и групним радовима ђака, пројектима, домаћим задацима, вежбањима, онлајн проверама и белешкама наставника о одређеним показатељима напретка у учењу, наводи се у допису.

Приликом одлучивања о томе коју оцену могу дати одређеном ученику наставници осим мерљивих резултата треба да имају у виду и показано залагање за учење, напор који улажу ученици, уз уважавање свих ограничења посредне комуникације (техничка ограничења).

Из Министарства сугеришу да се при бројчаном оцењивању започне са најбољим оценама, јер је, како тврде, то један од покретача за даље учење. Поручују и да су наставници указали да најбољи и највреднији ученици очекују да за свој рад буду оцењени, јер оцене доживљавају као потврду да се њихово залагање и постигнуће уочава и вреднује.

Подсећају да оцењивање треба да буде транспарентно, а свака оцена образложена ученику и родитељу, те да се, колико год је то могуће, примењују правилници о оцењивању, у којима постоји петостепена скала за давање бројчаних оцена.

Министарство напомиње и да ђаци треба да очекују више бројчаних оцена до краја другог полугодишта, без обзира да ли ће се у наредна два месеца, колико је остало до краја школске године, настава одржавати у школи или на даљину.

Уписати оцене у дневник

Наставници из школа у којима је уведен електронски дневник треба у њега да унесу бројчане оцене, а тамо где се користи папирни, наставници оцене бележе у своје педагошке свеске, па ће их по повратку у школе преписати у дневник.

Извор: Данас