Proba državne mature: “Ovo je prilika da pokažemo šta smo radili svih prethodnih godina”

Pomoćnik ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Miloš Blagojević obišao je učenike četvrtog razreda u Petoj beogradskoj gimnaziji, koji učestvuju u drugoj probi državne mature, koja je počela danas i trajaće do 8. aprila.

On je rekao da učenici danas polažu test iz srpskog jezika, a sutra test iz matematike, osim učenika koji su matematiku učili samo jednu ili dve godine.

U četvrtak, 7. aprila gimnazijalci će polagati test iz predmeta koji su izabrali sa Liste opšteobrazovnih nastavnih predmeta, a u petak, 8. aprila učenici stručnih škola polagaće stručno-teorijski test u okviru stručnog ispita (stručno-teorijski test polažu samo učenici koji pohađaju neki od profila uključenih u Projekat državne mature).

Blagojević je dodao da će u narednim danima testove iz matematike polagati oni koji su pohađali taj predmet duže od dve godine, a polagaće i predmet koji su izabrali sa liste opšteobrazovnih predmeta i stručno-teorijski test.

Napomenuo je da je polaganje testova samo jedan deo sistema, koji se proverava kako bi sve bilo spremno za uvođenje državne mature 2024. godine.

Istakao je da je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, uputilo je preporuku školama, da nastavnici mogu učenicima koji ostvare dobre rezultate na testu da upišu ocenu u dnevnik, kako bi se nagradila njihova aktivnost u ovom postupku.

Polaganje testova je, kako je ocenio, dobra je prilika za učenike koji žele da upišu fakultete, kako bi proverili i poboljšali svoja znanja.

Vođa tima Projekta državne mature Gregor Mohorčić naveo je da je cilj projekta provera svih procedura pre nego što se za dve godine uvede državna matura.

Imam poverenje u obrazovni sistem u Srbiji, on funkcioniše vrlo dobro i iskustva iz prvog pilota su to pokazala, rekao je on.

Direktorka Pete beogradske gimnazije Borka Popović rekla je da je druga proba državne mature jedna vrsta psihološke pripreme za maturante koje čeka prijemni ispit i navela da će im biti veoma korisno.

Ovo je prilika da pokažemo šta smo radili svih prethodnih godina“, kazala je Popović.

Testiranje će biti organizovano u više od 500 obrazovnih ustanova – gimnazija, srednjih stručnih i umetničkih škola, a testove će polagati i učenici koji se trenutno nalaze u Istraživačkoj stanici Petnica. Učestvovaće oko 52.000 učenika, među kojima je i oko 2.000 učenika koji će testove polagati na jednom od osam jezika nacionalnih manjina.

Testovi će imati do 40 zadataka, a vreme za izradu testa biće 180 minuta.

Učenici će polagati najviše tri ispita. Obavezni su srpski, odnosno maternji jezik i matematika, izuzev za one učenike koji su matematiku učili samo u prvoj i drugoj godini. Svi gimnazijalci polagaće i treći predmet koji su izabrali sa Liste opšteobrazovnih predmeta, dok će učenici stručnih škola, ukoliko se školuju za neki od 62 obrazovna profila koji su uključeni u ovo pilotiranje, kao treći ispit polagati stručno-teorijski test.