Prof. Čupić o učiteljima i stanju u društvu

Prof. dr Čedomir Čupić, redovni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, održao je jednom prilikom predavanje “Politika i nemoral” na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini i tom prilikom izjavio:


– Učitelji imaju najvažniju misiju; sveti poziv, pored lekara koji nas leče i sudija koji nas štite od nepravde, ali izgleda da nema mesta za takvu misiju u ovom društvu koje daje prioritet drugim stvarima, u kojem razni maheri i politička “čudovišta” uzimaju novac i potkradaju državu, a pojedinci sa lažnim i kupljenim diplomama zauzimaju mesta koja ne zaslužuju.
Profesor Čupić je govoreći o određenju politike i njenom odnosu prema kategorijama morala, nemorala i amorala, istakao da su u središtu savremene politike moć i interes, te da je zato politika najčešće i odvojena od morala koji počiva na vrednostima istine, pravde, opšteg dobra, solidarnosti itd.

– Moć vodi ka samovolji, a interesi vode ka golom pragmatizmu. To škodi državi i društvu. Moral vode principi i imperativi za razliku od savremene politike. Javno dobro je, međutim, zadatak i obaveza i zato je ključ u zakonskoj regulativi, razvijanju kontrolnih mehanizama vlasti i raspodeli moći, a to pokazuju i ovi izbori.

Više na: Danas