Prof. Milinković: Kako se u nižim razredima može unaprediti nastava matematike

mart 2, 2020

Jasmina Milinković je vanredni profesor na Učiteljskom fakultetu u Beogradu i jedan od predavača s velikim iskustvom u oblasti matematike. Pored velikog broja stručnih radova, napisala je i više udžbenika za osnovce, od kojih su udžbenici za prvi, drugi i treći razred osnovne škole, u izdanju Kreativnog centra, rađeni po novim programima nastave i učenja, orijentisanim na ishode. 

Njena knjiga Matematika 2. Udžbenik za drugi razred osnovne škole (sa ilustracijama Borisa Kuzmanovića) našla se prošle godine u užem izboru za Nagradu Najbolji evropski udžbenik, koja se dodeljuje na Sajmu knjiga u Frankfurtu.

Kako bismo saznali nešto više o tome šta čeka đake koji se u septembru upisuju u treći razred, ali i njihove učitelje, razgovarali smo s Jasminom Milinković o novim udžbenicima.

  • Čime ste se vodili prilikom izrade udžbenika za 2. i 3. razred da biste ostvarili zahteve programa?

Rukovodila sam se, pre svega, potrebom za tim da se sadržaji izlože u skladu s programskim zahtevima. Novi program nudi jasne metodičke smernice u vezi s načinom realizacije sadržaja. (Program učenja i nastave ima u nekim elementima drugačiji pristup u odnosu na prethodni program.) Pored toga, imala sam u vidu to da je neophodno izložiti sadržaje na matematički korektan način, ali primeren interesovanjima i mogućnostima učenika. 

  • Šta sadrži novi udžbenik iz matematike za treći razred i na koji način olakšava đacima savladavanje gradiva, a učiteljima svakodnevni rad?

Udžbenik za treći razred rađen je u skladu s novim programom učenja i nastave, dakle izloženi su sadržaji koji su predviđeni programom. Dve su osnovne karakteristike udžbenika: povezanost s dečjim iskustvom i prethodnim znanjima i zanimljive igrolike aktivnosti (umesto beskonačnog niza zadataka), koje motivišu decu da posvete duže vreme matematici.

Imajući u vidu karakteristike dece tog uzrasta, pokušala sam da im sadržaje učinim razumljivim, te da ih propratim upečatljivim primerima i zanimljivim i izazovnim zadacima i aktivnostima. Zadaci i aktivnosti dati su tako da u potpunosti omoguće ostvarenje ishoda. Izbor zadataka i njihov redosled odgovaraju potrebi za postupnošću i sistematičnošću, a otvaraju i mogućnosti za diferencirani pristup.  

  • Da li ste prilikom izrade udžbenika vodili računa i o međupredmetnim kompetencijama i da li smatrate da su one u savremenoj nastavi važne?

Međupredmetne kompetencije imaju poseban značaj jer osnažuju decu za dalje obrazovanje, samoobrazovanje i učešće u društvu. Mnoge aktivnosti i zadaci kreirani su tako da podstiču razvoj sposobnosti komunikacije kroz različite vidove razmene ideja (govorno, pismeno, vizuelno) i saradnje. Pored toga, birani su konteksti koji podižu svest učenika za odgovornost prema zdravlju, prirodi, sugerišu preduzimljivost i preduzetništvo kao vid aktivnog odnosa jedinke u društvu.  

  • Šta je to što u nastavi matematike često nedostaje i što mislite da bi nastavnici mogli da unaprede?

Ponekad u obradi sadržaja propuštamo da učenicima pružimo priliku da sami otkriju matematičke istine. Iako rešavanje zadataka samo po sebi donosi radost i u velikoj meri obezbeđuje ostvarivanje ishoda, u nastavi se često ne koristi pun potencijal zadataka. Pri vežbanju sa učenicima propuštamo da razgovaramo o različitim načinima predstavljanja zadataka ili načinima rešavanja zadataka.  

  • Kako treba da izgleda dobra kontrolna provera iz matematike?

Udžbenički kompleti sadrže niz provera znanja koje pružaju priliku učenicima za samostalnu proveru znanja. U dobrim proverama znanja uravnoteženo su zastupljeni zadaci „znanja“ , „primene“ i „rezonovanja“ (kojima se proveravaju povezanost znanja i logičko matematičko mišljenje). 

  • Matematika se često smatra baukom, kako u očima roditelja tako i u dečjim očima. Da li verujete da je za uspešno savladavanje gradiva dovoljan rad ili je neophodan i talenat?

Današnje životno okruženje čini da su i deca i roditelji svesni toga da je važno znati matematiku. Smatram – a istraživanja govore u prilog mom stavu – da deca nemaju urođen strah od matematike. Njihovo iskustvo je uglavnom vrlo pozitivno. Matematički sadržaji su za decu smisleni i povezani, te su ona često i sama sposobna da otkriju matematičke istine. Pored toga, rešavanje zadataka svakodnevno im donosi zadovoljstvo. 

Iako smatram da je izuzetno važno posvećivati pažnju talentovanim učenicima, talenat nije neophodan za savladavanje gradiva jer je program učenja i nastave predviđen za celokupnu populaciju učenika. 

  • Konačno, pored mnogih radova, objavili ste i rad o razvijanju komunikacijskih kompetencija nastavnika i učenika. Šta je, po vašem mišljenju, najčešća prepreka dobroj komunikaciji i kako je nadvladati?

Da, smatram da je uspešna komunikacija osnova uspešne nastave. Učionica treba da bude mesto gde se razgovara, gde se glasno razmišlja, gde se ideje predstavljaju na različite načine, često vizuelno. Prepreka dobroj komunikaciji jeste nedostatak zajedničkog (matematičkog) jezika ili nepodsticajna socijalna klima, a podsticaj razvoju komunikacije može biti i udžbenik u kojem se pažnja posvećuje vizuelizaciji matematičkih pojmova i postupaka i razvoju matematičkog jezika.

MATEMATIKA. UDŽBENIK ZA DRUGI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
Autor: Jasmina Milinković

Svaka nastavna jedinica započinje uvodnim zadatkom u kome se novi matematički pojmovi povezuju sa onim što je deci blisko ili što je učeno ranije. Ti zadaci su bogato ilustrovani i mogu da budu učitelju povod za razgovor i postavljanje dodatnih pitanja. Udžbenik sadrži i zadatke koje deca rešavaju u svesci, samostalno ili uz pomoć učitelja. Sastavni deo udžbenika su zanimljivi projekti, kao i materijal za izvođenje raznolikih matematičkih igara koje se mogu igrati individualno, u paru ili grupno, što sve ima posebnu motivacionu vrednost kada se radi o provežbavanju naučenog.

Prelistajte Udžbenik ovde

MATEMATIKA. RADNA SVESKA ZA DRUGI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
Autor: Jasmina Milinković

Radna sveska funkcionalno prati udžbenik i u potpunosti je prilagođena zahtevima novog programa nastave i učenja. U njoj se nalazi mnoštvo zadataka različitih tipova i različitih nivoa težine. Zahtevi u zadacima podstiču primenu pravila, snalaženje u različitim situacijama i dublje razumevanje matematičkih pojmova. Na kraju svake tematske celine nalazi se provera znanja koja učenicima može poslužiti za samoevaluaciju. I u radnoj svesci učenicima se predlažu dobro osmišljene matematičke igre kroz koje se na zabavan način uvežbava i utvrđuje ono što je naučeno.

Prelistajte Radnu svesku ovde

MATEMATIKA. UDŽBENIK ZA TREĆI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
Autor: Jasmina Milinković

Udžbenik ima jasnu i preglednu strukturu. Izloženi su nastavni sadržaji koji obuhvataju blok brojeva do 1000, geometriju, merenje i razlomke. Izlaganje je postupno i sistematično, objašnjenja su detaljna i prilagođena uzrastu. Matematički pojmovi se objašnjavaju na jasan i jednostavan način, korišćenjem vizuelnih sredstava – ilustracija, boja, brojevnih pravih i sl. Svaka metodička celina završava se rubrikom Šta smo naučili, gde su istaknuti ključni pojmovi. Osim izrade zadataka, učenici se upućuju na to da istražuju na internetu, prave prezentacije i projekte i uče kroz matematičke igre, bilo samostalno bilo u paru. Raznolikošću zadataka i upućivanjem na različite načine rada – crtanjem, bojenjem, lepljenjem, radom u paru, na kompjuteru i sl. – učenici se usmeravaju na stvaralački rad i na usvajanje funkcionalnog znanja. Postoji korelacija s drugim nastavnim predmetima i životnim situacijama.

Prelistajte Udžbenik ovde

MATEMATIKA. RADNA SVESKA ZA TREĆI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
Autori: Jasmina Milinković i Milana Dabić Boričić

Radna sveska je u funkcionalnoj vezi sa udžbenikom. Zadaci su raznovrsni, s jasnim i preciznim instrukcijama i različitog stepena težine, razvijaju dečju sposobnost snalaženja i primenu znanja u novim situacijama. Prisutni su svi tipovi zadataka za različite nivoe postignuća – zadaci dopunjavanja, alternativnog izbora, višestrukog izbora i zadaci otvorenog tipa. Mnogi zadaci oslonjeni su na realne situacije, što učenicima omogućava da povežu matematiku sa svakodnevnim životom i čini da usvojene matematičke veštine postanu korisne i praktične. Svaka metodička celina završava se testom za samoproveru Proveri svoje znanje.

Prelistajte Radnu svesku ovde

Pogledajte primere nastavnih priprema za matematiku za 3. razred osnovne škole po novom programu nastave i učenja.

Demo-verzijama digitalnih udžbenika Kreativnog centra može pristupiti svaki nastavnik bez registracije, preko adrese www.ekcskola.rs, dok korisnici štampanih knjiga Kreativnog centra mogu koristiti kompletne verzije udžbenika ukoliko se registruju na istoj adresi.

Prelistajte NOVI KATALOG UDŽBENIKA Kreativnog centra za 1, 2. i 3. razred osnovne škole.

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *


Jedan komentar na "Prof. Milinković: Kako se u nižim razredima može unaprediti nastava matematike"

  1. Snezana kaže:

    Uciteljica sam.Koristila sam razne udzbenike.Ovakvi tekstovi samoreklame,hvalospeva tipa bolji udzbenik od mog,mene strucnjaka nema mi samo govori da prave vrednosti se gube i da je bitna propaganda,posebno ljudi koji se predstavljaju kao strucni a to ustvari i nisu.Da bi napisao dobar udzbenik treba biti i dobar pedagog i covek.

Budite u toku

Unesite vašu imejl adresu

Pratite nas

Pratite nas na društvenim mrežama