Проговарање и развој говора

Око првог рођендана дете проговара своје прве речи са значењем и то је велика радост за породицу. Реч је уз моторику знак да се беба уредно развија. Развој говора и језика је индивидуалан за свако дете.

Уз игру и пажњу брзо и лако учимо говор.

У првој години потребно је да родитељи детету певају, говоре, дете не разуме, али слуша и усмерава пажњу на звук говора.

Код неке деце се прве речи јављају са 9 месеци, а код неке са 15-16 месеци. Да ли у том случају има разлога за панику? Ако су трудноћа и порођај прошли уредно , не паничите, а ако је трудноћа и порођај праћен ризико факторима посаветујте се са стручњаком.

Дете је проговорило оног момента када први пут свесно употреби реч која има значење. Потребно је да детету пружимо говорни модел. У периоду друге године дете свакодневно усваја и изговара нове речи и почиње да их комбинује у реченицу ( Дај воде, дај ам-ам, папа,…). До треће године усваја се база матерњег језика, а од треће до пете шири се речник, реченица, а и граматичке структуре су сложеније. Тако је и најоптималније време за развој говора и језика од рођења до треће године.

Родитељи свакодневно прате своје дете и његов развој. Потребно је да се и информишу о говорно језичком развоју.

У периоду до прве године важно је пратити да ли дете започиње комуникацију, како се игра, како позива на игру, да ли остварује контак очи у очи.? Да ли покушава имитирати покрете и говор? Одређени број деце до друге године говори врло мало, неколико речи. Развој је уредан ако дете разуме много више, него што говори, нпр. “Затвори врата”. “Донеси ми лопту,…” итд. У почетку разумевање говора је боље од његове експресије говора.

Када се говор врло оскудно појављује до треће године живота и поред доброг разумевања, треба се посаветовати с логопедом, психологом и неурологом о развоју. Понекад ће околина рећи да не бринете, да је ваше дете само лењо за говор. Али увек је у позадини неки разлог.

Родитељ разуме шта дете жели, дете покаже, узме родитеља за руку и одведе до предмета који жели, или говори тепајући. Дете треба подстицати на понављане, говор се учи понављањем. Исто тако не инсистирамо на правилном говору када дете још није спремно, него само његов говор поновимо правилно.

Родитељи, али и педијатри рано могу да примете да ли се развој говора одвија како треба. Наш начин живота и комуницирања данас је битно промењен и то се одражава и на проблеме језика.

КОМУНИКАТИВНЕ СПОСОБНОСТИ ДЕТЕТА ДО 3. ГОДИНЕ ЖИВОТА

3 – 5 месеци

реагује на изненадне шумове
обраћа пажњу на говор
осмишљено се осмехује

6 – 8 месеци

гласно се смеје
локализује извор звука
окрецћ се према особи која говори
гуче неколико гласова

9 – 11 месеци

разуме забране
разуме и одазива се на своје име
слуша и имитира звуке

12 -17 месеци

разуме једноставна питања
показује свој нос, уста, око и косу
вокализује и препознаје предмете
употребљава фразу од 2 речи

18 -23 месеци

реагује на питање „покажи ми пса“,“покажи ми капу“….
прати једноставна упуства
именује познате предмете лутку,лопту,ауто…
изговара једноставне фразе
одговара на питање како маца мауче,како лаје пас?

2-3 године

може да каже зашто се и како одређени предмет користи
може да броји до три
именује показане предмете
употребљава заменице,прилоге и предлоге

има око 500-1000 речи

Битно је квалитетно време које родитељи проведу са дететом. Веома је важан разговор, који родитељи треба да подстичу, користећи једноставне речи и краће реченице – мирним гласом, без тепања. Учите дете ономатопеји и дефинисању појмова из окружења, са што мање пасивног седења пред телевизором, а о компјутеру у узрасту до три године да и не говоримо.

Уколико вам се учини да нешто није у реду, не чекајте, боље идите код логопеда на преглед, процену и по савет.
Радмила Чворовић, дипл.логопед

Извор: mojpedijatar