Пројектна настава – упутство за реализацију из новог приручника Креативног центра

С циљем да помогне учитељима у планирању и реализацији пројектне наставе у првом разреду, недавно је, у издању Креативног центра објављен приручник под називом Пројектна настава – приручник за учитеље. У њему ћете наћи све важне информације о овом облику наставе, као и конкретне предлоге пројеката с припремама за сваки час.

Аутор приручника је Невена Перић, учитељица са 24 године радног искуства, аутор и реализатор бројних акредитованих програма стручног усавршавања, трибина, стручних скупова. Њено име стоји и иза бројних стручних радова, а учесник је у истраживањима и пројектима у области образовања.

У пројектима који се налазе у приручнику обрађене су важне теме, као што су правила лепог понашања, безбедност у саобраћају, брига о животној средини, здрава исхрана итд. Сви они омогућавају повезивање различитих предмета и развијање међупредметних компетенција, што је уједно и главни циљ пројектне наставе, а могу бити и подстицај за даљи креативни рад учитеља

На тему пројектне наставе и њене реализације Невени Перић поставили смо и неколико питања.

Које су предности пројектне наставе за ђаке, а које за учитеље?

Учећи кроз пројектну наставу, ученици имају могућност да развију знања, вештине и ставове (компетенције) који не припадају ниједном наставном предмету, односно који су део свих наставних предмета. Ове међупредметне компетенције препознаје и нов ЗОСОВ, који обавезује све наставнике да се труде да их развијају код ученика кроз реализацију наставних и ваннаставних активности. Пројектна настава је идеална управо за остваривање овог циља: ученици учећи кроз пројектну наставу уче да уче, самостално и у сарадњи с вршњацима, оспособљавају се за различите форме комуникације, баратају информацијама до којих долазе кроз истраживачке активности, решавају проблеме, користе дигиталну технологију сврсисходно, за учење и рад с подацима, креативно изражавање, развијају одговоран однос према друштву у којем живе, средини у којој расту и развијају се, као и према сопственом здрављу… И управо је развијање међупредметних компетенција, уз повезивање школског живота са свакодневним животом ученика, једна од највећих добити које ученици имају од пројектне наставе.


Што се наставника тиче, пројектна настава им пружа идеалну прилику за међупредметно повезивање садржаја, али и за сарадњу с родитељима и локалном заједницом, што омогућава креирање сасвим нових односа са околином, која је и до сада требало да буде актер наставног процеса. Ово је прилика да родитељи постану прави сарадници наставника, да из друге улоге упознају школу и наставни процес, али и своју децу и њихове вршњаке. Не треба заборавити ни чињеницу да је највећи допринос пројектне наставе за наставнике управо ученик који је заинтересован за учење, дете које воли школу и активности које га у њој очекују.

Како је настао приручник „Пројектна настава” и с којим циљем? Коме је приручник намењен?

Многи учитељи су и до сада реализовали активности које бисмо могли назвати пројектима. Сада, када је пројектна настава постала обавеза свих учитеља, јавила се потреба да се дефинише форма ових наставних активности, да се оне упакују у прецизно дефинисане етапе. С друге стране, имамо и оне учитеље који се не осећају довољно вешто у организовању оваквих облика наставе. Управо је то био повод за настанак овог приручника: пружити подршку учитељима којима је она потребна за планирање и реализацију пројектне наставе, заголицати им машту и тако подстаћи њихову креативност за осмишљавање нових пројеката.

Како је приручник конципиран, шта садржи?

Приручник након општег дела, који представља подсетник о основама пројектне наставе, садржи предлог годишњег плана рада за пројектну наставу, као и предлоге за седам пројеката који се могу реализовати у првом разреду. Наравно, ту су и припреме за часове кроз које се реализују предложени пројекти. Ови пројекти могу да олакшају учитељима планирање и реализацију пројектне наставе у првом разреду, али су пре свега подстицај за њихов даљи креативни рад.

Из приручника издвајамо део Упутства за реализацију пројектне наставе:

Download (PDF, 76KB)