Промена обрачуна накнаде за породиљско одсуство, за прво дете 100.000 динара

15 децембра, 2017

Како стоји у тексту Закона о финансијској подршци породици са децом, родитељски додатак биће увећан, а укупан буџет предвиђен за ову намену износиће 8,2 милијарде динара, док је у овој години износио осам милијарди динара.

Иначе, за прворођено дете (тренутно 39.345 динара) родитељски додатак се исплаћује једнократно, док се за друго (тренутно 153.857 динара), треће (тренутно 276.930 динара) и четврто дете (тренутно 369.236 динара) исплаћује у 24 једнаке рате.
Новина је и да ће право на родитељски додатак имати и страни држављани, ако су стално настањени у Србији, под условом да је дете рођено у нашој земљи. Ово право моћи ће да остваре и очеви, ако су мајке страни држављани.
Уплата паушала уместо рефундације ПДВ
Усвајањем новог закона, повраћај ПДВ-а на беби опрему и дефинитивно ће отићи у историју. Уместо тога, свим родитељима новорођене деце биће уплаћиван паушал.
“Блицу” је раније речено да ће висина паушала бити 5.000 динара и да ће он једнократно бити уплаћен уз родитељски додатак.
Ово је иначе нижи износ од оног којег су родитељи успели да наплате сакупљањем рачуна у трајању од две године. Ипак, ПДВ је могао да поврати ограничени број родитеља са нижим примањима, а паушал ће моћи сада да добију сви, без обзира да висину зарада које имају.
Увећање дечијег додатка
Више новца из државног буџета добијаће и они који примају дечији додатак, као и родитељи деце са сметњама у развоју и инвалидитетом, као и деце која остварују додатак за помоћ и негу другог лица, а која не користе услуге смештаја.
Како стоји у Закону о финансијској подршци породици са децом, дечији додатак за једнородитељске породице и старатеље (други родтељ непознат, преминуо, неспособан за рад, у затвору…) биће увећан за 30 одсто, а за децу са сметњама у развоју, инвалидитетом и корисницима додатка за помоћ следи увећање од 50 одсто.
Уколико су испуњени услови да се додатак увећа по више основа, повећање не може бити веће од 80 одсто.
Промена обрачуна накнаде за породиљско одсуство
Усвајањем новог закона смањиће се износ средстава за накнаде зарада за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета. У Предлогу који је усвојен на Влади стоји да ће бити уведен нови начин обрачун, који подразумева да се као основ за “утврђивање висине узима основица на који су плаћени доприноси за обавезно социјално осигурање за последњих 18 месеци” од тренутка одсуства.
До сада је тај временски рок био 12 месеци.
Породиље ће уместо пет примати МАКСИМАЛНО ТРИ просечне плате, а ево ко ће све имати ПРАВО на ту накнаду
Новина је да ће накнаду за породиљско добити и мајке које су у периоду од 18 месеци пре рађања остваривале приходе, а у моменту рађања детета су незапослене и нису примале накнаду по том основу. Такође, исто важи и за мајке коју су обављале самосталну делатност, које су носилац пољопривредног породичног газдинства, које су потписале уговор о привременим и повременим пословима, уговор о делу и ауторском делу.
Максимална висина породиљског
Новим законом смањиће се и максимални износ надокнаде за породиљско, који је до сада могао да иде до пет просечних плата у Србији. Висина надокнаде може максимално да износи три просечне српске зараде.
(Наташа Латковић)
Извор: Блиц

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.


Будите у току

Унесите вашу имејл адресу

Пратите нас

Пратите нас на друштвеним мрежама