Промене неспорне од 1. септембра

Нови наставни план и програм за пети разред, чији је предлог припремио Завод за унапређивање образовања и васпитања, не представља додатно оптерећење за ученике већ растерећење.

Од петог разреда предвиђено је увођење само једног новог предмета – информатике и рачунарства, о чему је Данас први писао. Поједини медији објавили су да ће ученици петог разреда од идуће школске године имати три нова предмета, што Министарство просвете демантује.
Како је наш лист већ известио, два постојећа предмета ће променити име, уз мање измене у програмима: техничко и информатичко образовање убудуће требало да се зове техника и технологија, а из њега ће бити избачени информатички садржаји, док ће физичко постати физичко и здравствено васпитање, с обзиром да ће у њега бити “уграђене” теме о утицају физичког вежбања на здравље и развијање здравих животних навика код ученика.
Предлог новог наставног плана предвиђа да ђаци у петом разреду имају 24 часа обавезних предмета: пет часова српског језика, четири математике, по два страног језика, ликовног, музичког, физичког, биологије и технике и технологије, а по један историје, географије и информатике и рачунарства. Постојећи обавезни изборни предмети други страни језик и грађанско васпитање и веронаука у новом плану имају статус изборних, али је задржано правило да су обавезни за сваког ђака.
У предлогу новог наставног плана садашњи трећи час физичког васпитања – изабрани спорт се не налази у табели обавезних предмета. Уместо њега се уводи 1,5 час недељно обавезних ваннаставних физичких активности, којима “припада” 54 часа на годишњем нивоу. Те активности ће дакле бити обавезне за све ученике, а школама је остављена могућност да своји школским програмом и годишњим планом рада дефинишу на који начин ће се реализовати. То може да буде један час недељно, плус још један сваке друге недеље или плус два часа месечно (ако се поменутих пола часа рачуна кумулативно). У групи обавезних ваннаставних активности је и час одељенског старешине, који се одржава једном недељно.
Предложени наставни план за пети разред разликује се од актуелног и по томе што су избачени изборни предмети шах, свакодневни живот у прошлости, цртање, сликање, вајање, хор и оркестар… Задржан је само матерњи језик са елементима националне културе, који ученик припадник националне мањине који слуша наставу на српском може да изабере, али није у обавези.
Поменуте изборне предмете школе ће убудуће понудити као слободне активности, што практично значи да ће их ученици бирати ако желе. За њих је предвиђено између 36 и 72 часова годишње, односно у просеку један до два часа недељно, с тим што школе имају слободу да планирају њихову реализацију у складу са својим потребама и могућностима.
Управо ова новина отворила је питање да ли ће наставници који сада предају изборне предмете остати без фонда часова, али надлежни из Министарства просвете уверавају да се то неће десити.
У Заводу за унапређивање образовања и васпитања подсећају да су слободне активности и сада предвиђене школским програмом, који је шири документ од наставног плана и програма, те да ангажовање наставника у тим активностима улази у 40-часовну радну недељу, а не само број часова непосредног рада са ученицима. Постојећи правилник о педагошкој норми наставника датира још з 90-их година, а изменама тог документа који доноси Министарство просвете могуће је решити све недоумице, наводе за Данас у Заводу. Указују и да садржаји предмета, њихов дефинисани број часова (недељни и годишњи) и начин реализације наставе мора бити у складу са потребама ученика, а не сваког стручног друштва појединачно. Министар просвете Младен Шарчевић више пута је говорио да ће “ускоро отворити непопуларну тему 40-часовне радне недеље”, управо због садашње праксе по школама да многи наставници радни дан завршавају када испуне норму из распореда часова.
Промене неспорне од 1. септембра
Чланови Националног просветног савета ће се о предлогу новог плана и програма за пети разред изјашњавати 11. априла, с обзиром да је доношење тих докумената у њиховој надлежности. Ако предлог не добије зелено светло, министар просвете Младен Шарчевић је најавио да ће искористити законско право и сам их усвојити, како би промене стартовале од 1. септембра. Ђаци који су сада пети, шести и седми разред завршавају школовање по садашњем програму.
Пише: В. Андрић
Извор: Данас