Психолози открили карактерну црту детета од које зависи будући успех у каријери

Психолози су именовали најважнију карактерну црту код детета која ће му омогућити да касније у животу постигне успех у каријери.

Inspirational idea

Најважнијим знаком да ће дете бити успешно у смислу каријере у будућности научници сматрају дететову тврдоглавост, која се, према мишљењу психолога, мора испољавати у конструктивном кључу: као способност да се има своје мишљење и да се супротстави наметању власти.

Своје закључке научници заснивају на дугогодишњем праћењу 745 деце, а које је започето 1968. године. Средњи узраст испитаника тада је био 11,9 година а од њих је 49,9% женског пола.

Истраживање је завршено 2008, када је средњи узраст некадашње деце износио 51,8 година.

Стручњаци су процењивали утицај социјално-економског статуса родитеља, дететовог интелекта, успеха у школи, особина и понашања (пажња, одговорност, марљивост, оптимистично и песимистично расположење, поштовање правила и др.) на професионални успех и ниво примања у одраслом добу.

Добијени резултати показују јасну везу између одговорности, супротстављања наметању власти, те марљивости у прошлости и успеха у каријери у будућности.

Одабрала и превела: Весна Смиљанић Рангелов

Извор: detinjarije.com