Рад у комбинованом одељењу – предности и мане (плус пример припреме за час)

3 марта, 2020

Рад у комбинованом одељењу није нешто са чим се можете детаљније упознати током школовања на неком од факултета за образовање будућих учитеља. Тачније, током школовања ћете чути да постоје комбинована одељења, али нећете добити никаква значајнија упутства или смернице за организацију рада у специфичним условима којима се комбиновано одељење одликује. Када уђете у комбиновано одељење и затворите врата учионице, остајете препуштени сами себи и својој умешности да искомбинујете све оно што сте учили на факултету, како бисте пронашли најбољи начин да ученицима омогућите квалитетно образовање. А шта је, заправо, комбиновано одељење?

Foto: Canva

Комбинована одељења постоје у малим сеоским школама, где се због малог броја ученика у једно одељење спаја неколико разреда. Најчешће су то два разреда, мада нису ретки случајеви да су комбинованим одељењем обухваћени сви ученици млађих разреда. Уколико се комбиновано одељење састоји од два разреда, препорука је да се комбинују 1. и 3, 2. и 4. разред, мада су у пракси могуће све комбинације. 

Мали број ученика је оно што се може сматрати предношћу овог одељења, јер учитељ има прилику да добро упозна могућности сваког ученика и посвети му више пажње. С друге стране, отежавајућа околност је то што у исто време учитељ мора да реализује неколико различитих програма наставе и учења. То га, упркос малом броју ученика, донекле спречава да сваком ученику посвети онолико времена колико је потребно. 

Оно чиме се карактерише рад у комбинованом одељењу јесте комбиновање фронталног облика рада са једним разредом и неког другог облика рада са другим разредом (индивидуални, рад у пару и сл). Фронтални облик рада се може постепено смањивати, како ученици постају старији и навикнутији на школу, као и школске обавезе и специфичности одељења које похађају. 

Универзални образац рада у комбинованом одељењу не постоји, а много је питања и недоумица. Једно од питања је да ли у оба разреда реализовати час истог наставног предмета или у једном разреду реализовати час српског језика, а у другом час математике. Реализација два различита предмета на једном часу делује некако „неприродно”, али се ученици веома брзо навикну на овакав начин рада и једноставно се „искључе” за оно што се дешава у другом разреду. Реализација наставних садржаја истог предмета понекад је теже остварива зато што може да се догоди да се ученици збуне. Они несвесно чују и оне наставне садржаје који су предвиђени за други разред. Уколико су наставни садржаји слични, ученици их могу „помешати” и тако стећи погрешну представу о проучаваном наставном садржају. С друге стране, сличност наставних садржаја има и своје предности. Ученици могу употпунити и проширити своја знања. 

Друго питање које се најчешће поставља је да ли комбиновати обраду у једном разреду и утврђивање у другом, или у оба разреда истовремено реализовати час обраде. Комбиновање часа обраде у једном разреду и часа утврђивања у другом разреду је захвално зато што се током утврђивања ученици мање ослањају на помоћ учитеља и он тада може више пажње да посвети ученицима са којима обрађује наставни садржај. Наравно, да би реализација часа била успешна, потребно је пажљиво осмислити активности и материјале за час утврђивања, како би ученици другог разреда могли самостално да раде на њима. Када је реч о часу обраде у оба разреда, то није неизводљиво, али је потребна већа припрема. За један разред треба добро осмислити наставни материјал помоћу којег ће ученици самостално проучавати планирани садржај. У томе учитељу од велике помоћи могу бити дигитални уџбеници и савремене ИКТ, посебно видео-записи, различите анимације и симулације које ће ученицима помоћи да потпуније схвате одређене наставне садржаје, без додатних објашњења учитеља. Исто тако, интерактивни задаци омогућавају ученицима да без  учитеља добију повратну информацију о успешности и тако усмере свој даљи рад у потребном правцу.

Добра страна комбинованог одељења је то што ученици релативно брзо постају самосталнији у раду и мање се ослањају на помоћ учитеља. То им омогућава да заиста буду активни у процесу изградње сопственог знања и да знања стечена на часовима буду трајнија. Недостатак је то што се због малог броја ученика ретко може реализовати групни облик рада. Часове физичког васпитања је тешко реализовати, посебно када је реч о елементарним и спортским играма које захтевају учешће две екипе са одређеним бројем играча. Неретко се током реализације часова овог наставног предмета спајају две сличне наставне јединице у оба разреда и сви ученици су укључени у њихову реализацију. Слична је ситуација и са часовима музичке културе, где је потребно искомбиновати обраду песме по слуху и основе музичке писмености, повлачењем јасне границе између исхода за сваки разред. 

Рад у комбинованом одељењу је свакодневни изазов. Нама остаје да добро упознамо ученике, направимо јасну процену и ослонимо се на сопствено искуство. У томе нам, свакако, може помоћи добра припрема са прецизно осмишљеним активностима и временском артикулацијом часа, јер у комбинованом одељењу време брже пролази, све је динамичније и не сме постојати празан ход. 

Пример једног наставног часа у комбинованом одељењу, уз помоћ ИКТ, можете погледати у Зборнику радова програма „Дигитални час 2”

Download (DOCX, 30KB)

Аурор: Славица Гомилановић, ради као учитељица у ОШ „Ђура Јакшић” у Орешковици, у комбинованом одељењу. Дипломирала је на Учитељском факултету у Београду, а на истом факултету завршила је и постдипломске специјалистичке студије (смер образовна технологија). Ауторка је уџбеника за Свет око нас и Природу и друштво Издавачке куће „Фреска”. У свом раду посебно је заинтересована за примену ИКТ у настави.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *


Будите у току

Унесите вашу имејл адресу

Пратите нас

Пратите нас на друштвеним мрежама