Распореди наставе за основну школу (14.06-20.06.2021.)

11 јуна, 2021

Распореди наставе за основну школу ( 14.06-20.06.2021.)

I разред

понедељак, 14.06. уторак, 15.06. среда, 16.06. четвртак, 17.06. петак, 18.06.
173. Српски језик – Јежева кућица, Бранко Ћопић,обрада 174. Српски језик – Јежева кућица, Бранко Ћопић, обрада  175. Математика – Линија и област, утврђивање 176. Српски језик – Значајне личности српског језика, књижевности и културе, обрада 177. Српски језик – Употреба великог слова, утврђивање
173. Математика – Новац и мерење дужине, провера знања 174. Математика – Предмети у простору и односи међу њима, утврђивање 175. Српски језик – Јежева кућица, Бранко Ћопић, обрада 176. Математика – Природни бројеви до 100 (сабирање и одузимање до 100), утврђивање 177. Математика – Природни бројеви до 100 (сабирање и одузимање до 100), утврђивање
35. Дигитални свет – Шта смо научили у првом разреду о дигиталном свету што нисмо знали, утврђивање 71. Свет око нас – Природа, утврђивање 19. Ликовна култура -Читање визуелних информација: цртани и анимирани филм, обрада 72. Свет око нас – Научили смо у првом разреду, утврђивање 34. Енглески језик – Разумевање једноставних обавештења о положају у простору и реаговање на њих, тражење и пружање кратких једноставних обавештења о положају у простору, обрада и утврђивање градива

II разред

понедељак, 14.06. уторак, 15.06. среда, 16.06. четвртак, 17.06. петак, 18.06.
173. Српски језик – Годишњи тест, провера знања из граматике и правописа 174. Српски језик – Јован Јовановић Змај: Пролећница, обрада 175. Математика – Геометрија – линије, утврђивање 176. Српски језик – Феликс Салтен: Бамби, утврђивање 177. Српски језик – Гледање цртаног филма Бамби, утврђивање
173. Математика – Текстуални задаци – множење и дељење, утврђивање 174. Математика -Разломци, утврђивање 175. Српски језик – Феликс Салтен: Бамби, обрада 176. Математика – Геометрија – цртање, утврђивање 177. Математика –  Мерење и мере, утврђивање
35. Eнглески језик – Разумевање једноставних исказа којима се изражава допадање/недопадање, тражење и давање једноставних информација којима се изражава допадање/недопадање 71. Свет око нас – Човек ствара, систематизација 35. Ликовна култура –  Наше ликовно стваралаштво у другом -систематизација 72. Свет око нас – Нaучили смо до сада, утврђивање 35. Музичка култура – Извођење научених песама и игара, систематизација

III разред

понедељак, 14.06. уторак, 15.06. среда, 16.06. четвртак, 17.06. петак, 18.06.
173. Српски језик – Милован Данојлић: Љубавна песма, обрада 174. Српски језик – Научили смо из књижевности, систематизација 175. Математика – Упоређивање разломака с једнаким имениоцем, обрада 176. Српски језик – Избор из илустрованих енциклопедија и часописа за децу, обрада 177. Српски језик – Креативне игре (квиз, асоцијације…), утврђивање
173. Математика – Разломци обнављање знања из другог разреда, обнављање 174. Математика – Разломци с бројиоцем већим од један, обрада 175. Српски језик – Научили смо из књижевности, провера знања 176. Математика – Децимални запис броја, обрада 177. Математика – Разломци, утврђивање
35. Eнглески језик – Утврђивање градива. Разумевање и формулисање позива на заједничку активност користећи једноставна језичка средства, разумевање једноставних савета, предлог и упозорења и реаговања на њих 71. Природа и друштво – Животне заједнице, провера знања 35. Ликовна култура – Простор и облици из маште, обрада и вежбање 72. Природа и друштво – Научили смо о природи и друштву, систематизација 35. Музичка култура – Певамо, свирамо слушамо музику и краћи квиз знања, утврђивање

IV разред

понедељак, 14.06. уторак, 15.06. среда, 16.06. четвртак, 17.06. петак, 18.06.
173. Српски језик – Стефаново дрво, С. Велмар Јанковић, обрада 174. Српски језик – Стефаново дрво, С. Велмар Јанковић, утврђивање 175. Математика – Исправак писменог задатка, утврђивање 176. Српски језик – Проверавамо знање из правописа, провера 177. Српски језик – Библиотекар нам препоручује, утврђивање
173. Математика – Множење и дељење у скупу N – 2. део. Математички изрази. Разломци, утврђивање 174. Математика – Четврти писмени задатак, провера 175. Српски језик – Изговор самогласничког скупа И О, обрада 176. Математика – Исправак писменог задатка, утврђивање 177. Математика – Обнављање градива четвртог разреда, обнављање
35. Eнглески језик – Описивање начина одевања и активности у зависности од временских прилика. Описивање и упоређивање особина људи, ствари и животиња 71. Природа и друштво – Други светски рат и послератна Југославија, утврђивање 35. Ликовна култура – Сценографија, комбиновање различитих материјала, обрада 72. Природа и друштво – Други светски рат и послератна Југославија, провера 35. Музичка култура – Моја омиљена песма, моја омиљена композиција, ситематизација

V разред

Сатница понедељак, 14.06. уторак, 15.06. среда, 16.06. четвртак, 17.06. петак, 18.06.
08.00 – 08.30 138. Српски језик – Избор из савремене поезије за децу (Александар Вучо, Мирослав Антић, Драгомир Ђорђевић, Владимир Андрић, Дејан Алексић…) 140. Математика – Четврти писмени задатак 140. Српски језик – Наводници (наслови дела и називи школа) 141. Математика – Исправак четвртог писменог задатка, утврђивање 141. Српски језик – Место акцента у вишесложним речима, обрада
08.35 – 09.05 139. Математика – Примена симетрале угла и симетрале дужи, утврђивање 139. Српски језик – Избор из савремене поезије за децу (Александар Вучо, Мирослав Антић, Драгомир Ђорђевић, Владимир Андрић, Дејан Алексић…) 35. Техника и технологија – Приказивање поступка израде и решења/производа, вежбе 36. Енглески језик – Утврђивање градива 142. Математика – Аритметичка средина, обрада
09.10 – 09.40 35. Историја – Пад Западног римског царства, утврђивање 71. Биологија – Јединство грађе и функције као основа живота, систематизација 35. Географија – Биосфера – Угроженост и заштита биљног и животињског света на Земљи, обрада 72. Биологија – Наслеђивање и еволуција и Живот у екосистему, систематизација 35. Информатика и рачунарство – Истраживачки пројекат: Пројектне активности

VI разред

Сатница понедељак, 14.06. уторак, 15.06. среда, 16.06. четвртак, 17.06. петак, 18.06.
08.00 – 08.30 138. Српски језик – Никола Тесла: Моји изуми (поглавље по избору), обрада 140. Математика – Исправак писменог задатка, утврђивање 140. Српски језик – Реј Бредбери: Маслачково вино (избор) / Џејмс Крис: Тим Талир или Продати смех, обрада 141. Математика – Површина четвороугла са нормалним дијагоналама, обрада 141. Српски језик – Правопис: растављање речи на крају реда, вежбање
08.35 – 09.05 139. Математика – Писмени задатак 139. Српски језик – Заменице, глаголски облици, понављање, вежбање 35. Биологија – Алкохолизам, обрада/Последице које алкохолизам оставља на организам,породицу и друштво, утврђивање 36. Енглески језик – Утврђивање градива 142. Математика – Површина четвороугла са нормалним дијагоналама, утврђивање
09.10 – 09.40 35. Историја -Српски народ под хазбуршком влашћу, обрада 71. Физика – Притисак, увежбавање 35. Географија – Привреда и регионална и политичка подела Европе 72. Физика – Притисак, систематизација 35. Информатика и рачунарство – Истраживачки пројекат: Пројектне активности

VII разред

Сатница понедељак, 14.06. уторак, 15.06. среда, 16.06. четвртак, 17.06. петак, 18.06.
09.45 – 10.15 138. Српски језик – Интерпункција у вези са зависним реченицама (запета, тачка и запета), обрада/вежбање 140. Математика – Упознавање са пројектним задатком – избор теме, пројектни задатак 140. Српски језик – Језичка култура: технички и сугестивни опис, вежбање 141. Математика – Графички приказ података, пројектни задатак 141. Српски језик – Реченични чланови исказани речју, предлошко-падежном конструкцијом, синтагмом и реченицом, обрада
10.20 – 10.50 139. Математика – Обрада података-увод, пројектни задатак 139. Српски језик – Јелена Димитријевић: Седам мора и три океана (одломак) или Данило Киш: Еолска харфа, обрада 35. Географија – Друштвене одлике Аустралије и географске одлике Океаније, утврђивање/ Арктик, обрада 36. Енглески језик – Утврђивање и систематизација 142. Математика – Средња вредност, медијана и мод, пројектни задатак
10.55 – 11.25 35. Историја – Солунски фронт и ослобођење земље, обрада 36. Биологија – Проблеми одрастања, обрада 35. Хемија – Комбиновани задаци: Киселине, базе и соли – Стехиометријско израчунавање,утврђивање 36. Физика – Tоплота, вежбање и систематизација 35. Информатика и рачунарство – Утврђивање градива

VIII разред

Сатница понедељак, 14.06. уторак, 15.06. среда, 16.06. четвртак, 17.06. петак, 18.06.
11.30 – 12.00 139. Српски језик – Књижевност, систематизација 140. Српски језик – Књижевност, систематизација 141. Српски језик – Граматика, систематизација 142. Српски језик – Правопис, систематизација 143. Српски језик – Књижевност, систематизација
12.05 – 12.35 140. Математика – Алгебра и функција, обнављање 141. Математика – Алгебра и функција, обнављање 142. Математика – Геометрија, I део, обнављање 143. Математика – Геометрија, II део, обнављање 144. Математика – Mерење, обнављање
12.40 – 13.10 70. Физика – Маса и густина, систематизација 70. Биологија – Цитологија, животни процеси и дрво живота 71. Физика – Равнотежа, систематизација 69. Хемија – Комбиновани задаци, утврђивање 72. Физика – Рад на рачун промене енергије
13.15 – 13.45 69. Историја – Доба револуције 69. Географија – Јужна Америка, систематизација 70. Историја – Србија на путу ка независности, обрада 71. Биологија – Зоологија, утврђивање 70. Географија – Регионална географија ваневропских континената

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.


Будите у току

Унесите вашу имејл адресу

Пратите нас

Пратите нас на друштвеним мрежама