Razvoj deteta do godinu dana (i koja je uloga roditelja u tom procesu)

16 januara, 2018

U nastavku je kratak vodič za roditelje beba mlađih od godinu dana, preuzet iz vežbanke namenjene upravo za rad sa bebama uzrasta do jedne godine – „Zekina školica” u izdanju Kreativnog centra. Za decu ovog uzrasta postoji veliki broj slikovnica, ali ova vežbanka se razlikuje zato što na svakoj strani daje i uputstva roditeljima za rad sa detetom, predlaže pitanja koja treba postaviti, detalje na koje detetu treba skrenuti pažnju…

Razvoj govora

U prva tri meseca života dete najpre samo sluša govor, zvuk zvečke, muziku i oglašava se grlenim glasovima, a zatim sa a, u, gu, bu, be, e.
U drugom trimestru postepeno počinje da izgovora vokale a – a – a, u – u – u, ua – ua, au – au, da peva eda, ma, nga, blja, eng i da formira slogove: ba‑ba, ma‑ma, eda‑eda, nga‑nga.
U drugoj polovini prve godine počinje da brblja, razume jednu, a zatim i nekoliko reči. Na nalog okreće glavu ka poznatoj osobi ili
predmetu, sluša i oponaša zvuke i glasove. Pred kraj prve godine može da zna nekoliko reči (mama, tata, baba, pa‑pa) i da izvršava
jednostavne naloge (dođi, nemoj).
Uloga roditelja:
– Sve aktivnosti s detetom pratiti nežnim govorom, pevušenjem, gukanjem, mekim zvucima.
– Razgovarati s bebom, imitirati ono što ona izgovara.
– Razumeti zahteve deteta i odgovarati na njih osmehom, pogledom, uzimanjem u ruke, pružanjem željenog predmeta.
– Podsticati dete da ponavlja radnje i oponaša zvuke: Dođi, dođi… Gde je?… Vidi macu… Daj mami… Ovo je zvonce cin, cin… Kako zvoni
zvonce?
Igre: Buba lazi, Ide bubamara, igre skrivanja, tašunjalke, brojalice, uspavanke i druge.

Intelektualni razvoj (logičko mišljenje)

Oko polovine prve godine dete počinje da dohvata predmete i da ih razgleda. Pomoću predmeta namerno proizvodi zvuke.
U drugoj polovini godine najpre traži tek sakriven predmet (oko devetog meseca), a pred kraj prve godine uspeva i da ga pronađe. Tada počinje i da traži predmete izvan vidnog polja i da daje predmet na zahtev. Uči putem pokušaja i pogrešaka.
Uloga roditelja:
Podsticati dete na to da:
– posmatra;
– otkriva delimično vidljiv predmet;
– dodiruje i dohvata predmete;
– stavlja jednu kocku na drugu;
– imitira glasove;
– pokazuje i imenuje predmete sa slike.

Grafomotorika

Oko devetog meseca dete uviđa trag flomastera ili olovke na papiru. Može da zajedno sa odraslom osobom povlači linije.
Krajem prve godine oponaša šaranje olovkom po papiru.
Uloga roditelja:
Dok vam dete sedi u krilu, stavite mu olovku ili flomaster u šaku, obuhvatate detetovu šaku i zajedno povlačite liniju po papiru.
Podsticati dete da samo povlači liniju i da samo šara olovkom po papiru.

Upoznavanje okoline

U prva tri meseca dete najpre samo netremice gleda majku dok mu govori, a onda postepeno počinje da okreće glavu prema izvoru zvuka i da očima prati osobu koja se kreće.
U drugom trimestru počinje da primećuje sitne predmete na stolu. U drugoj polovini godine razlikuje poznate osobe od nepoznatih i obraća pažnju na govor drugih. Voli da se igra skrivača: Gde si, gde si?, počinje da pravilno lokalizuje izvor zvuka.
Oko devetog meseca dete već prepoznaje mnoge predmete iz svoje okoline. Pred kraj prve godine ume da tapše rukama na poznate pesme, oponaša jednostavne radnje ukućana (plazi se, žmirka, kašljuca), pokazuje prstom u željenom pravcu.
Uloga roditelja:
– Pokazivati detetu slike u knjizi i govoriti mu o njima.
– Izvoditi tašunjalke, brojalice, uspavanke.
– Igre skrivanja.
– Igre imitacije odrasle osobe i deteta.
– Igre pokazivanja.

Čulna osetljivost i opažanje

Oko drugog meseca dete počinje da razaznaje neke boje i oblike predmeta na slici.
U drugoj polovini godine rado razgleda crteže jarkih boja, a na pitanje: Gde je? okreće glavu i traži poznati predmet ili lice.
Vizuelno razlikuje trougao, krug, četvorougao, pokazuje prstom poznati predmet, razaznaje šta je nacrtano na slici – likove i predmete.
Pred kraj godine zapaža razliku između dva raznobojna predmeta istog oblika i može da pruži predmet tražene boje.
Uloga roditelja:
Pokazivati detetu krupne crteže jarkih boja, bez detalja.
Razgovor: Ovo je lopta. Lopta je žuta. Gde je žuta kocka? Gde je žuti auto?
Čitati detetu prve knjige s jasnim crtežima poznatih predmeta. (Gde je miš? Pokaži.)
Podražavati zvukove predmeta sa slike. (Auto svira bi–bi.)
Podsticati dete da pokaže šta ko radi na slici.
Podsticati imitiranje zvukova i oponašanje radnji. (Kako miš cijuče?)
Tekst preuzet iz vežbanke za decu

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *


Budite u toku

Unesite vašu imejl adresu

Pratite nas

Pratite nas na društvenim mrežama