Razvoj govora i komunikacije kod dece. Šta znači ako me dete vuče za ruku i gleda u nju?

Bavimo se stimulacijom progovaranja i iz tog razloga se često srećemo sa decom od godinu i po do dve godine starosti koja još uvek nisu progovorila. Ono što roditelje najviše zanima je kada će njihovo dete progovoriti.

Foto: Canva

Da bi dete progovorilo neophodno je da ima potrebu za komunikacijom. Potreba za komunikacijom se ogleda u razmeni sa drugim, najpre roditeljima, radi zadovoljavanja emotivnih i saznajnih potreba. Dete ima potrebu da podeli sa roditeljima ono što je videlo, što mu je zabavno, čime se bavi. Takođe dete od roditelja traži reakciju i posmatra kako roditelj reaguje i na taj način se upoznaje sa svetom oko sebe. Što su komunikativni obrasci pravilno postavljeni i bolje očuvani dete će lakše i brže progovoriti.

Jedan od prvih simptoma narušenog komunikativnog obrasca

Primetile smo da veliki broj dece koja ne progovore na vreme počinju da se povlače i da izbegavaju komunikaciju. To se najpre ogleda u tome da deca smanjuju kontakt pogledom i time težište svog interesovanja prebacuju sa ljudi na predmete. Takođe se uočava da deca koja ne govore u cilju izbegavanja nelagode, koju govorne situacije za njih predstavljaju, počinju da crpe zadovoljstvo iz aktivnosti koje isključuju druge osobe i okreću se predmetima. Ovaj proces se odvija postepeno što dodatno roditeljima otežava da ga primete. Retko se deca naglo okrenu predmetima te iz tog razloga roditelji postepeno prilagođavaju svoje reakcije deci i kada stignu u tačku da dete više ne ostvaruje kontakt pogledom oni ne znaju kada se to dogodilo. Ova deca kada im nešto treba vuku roditelja za ruku u željenom pravcu kako bi ostvarila svoju želju. Roditelji ovaj čin tumače kao komunikativni gest jer je njima jasna poruka. Promakne im da ih dete nije pogledalo ili da je eventualno pogledalo u nihovu ruku. U ovoj situaciji dete roditelja koristi kao sredstvo za dolaženje do cilja na isti način na koji bi koristilo bilo koji predmet. Bez kontakta očima komunikativni obrazac nije uspostavljen.

Izvor: logopediavramovic.com