Roditelji učenika VII/2 u OŠ “Ribnikar” traže suspenziju direktorke, pedagoga i psihologa. “Ne postoji namera i volja direktorke škole i predsednika Saveta roditelja da sarađuju”

Roditelji dece iz VII/2 odeljenja Osnovne škole “Vladislav Ribnikar” koja su preživela masovni zločin u svom odeljenju, uputili su dopis svim nadležnim institucijama u kome ponovo traže odgovore na zahteve koje su uputili odmah nakon zločina. Oni traže hitnu suspenziju direktorke škole, školskog psihologa i pedagoga, i ograđuju se od javnih istupa predsednika Saveta roditelja te škole bez saglasnosti sa njima i Savetom. Roditelji VII/2 navode da se sa tim odeljenjem koje je pretrpelo najteže posledice zločina kontinuirano izbegava pisana komunikacija o tome šta škola i nadležni preduzimaju.

Devetoro dece i radnik obezbeđenja su ubijeni, dok su petoro dece i jedan nastavnik Osnovne škole “Vladislav Ribnikar” na Vračaru ranjeni 3. maja, u napadu koji je izvršio učenik sedmog razreda. Samo u odeljenju VII/2 ubijeno je šestoro dece, a ranjeno petoro i nastavnica koja je tada držala čas.

Roditelji dece VII/2 odeljenja ističu da se propusti u postupanju nakon tragediju ogledaju pre svega u tome što se “gotovo konstantno izbegava da se roditelji VII/2 odeljenja neposredno blagovremeno i tačno informišu šta škola i nadležni organi preduzimaju po ovim i drugim pitanjima već se te informacije dobijaju iz medija”.

Nisu dobijali, kako navode, ni pisane odgovore od direktorke škole iako su “roditelji postavljali pisanim putem – elektronskom poštom pitanja i predloge”, a kako su dodala, ne postoji jasan plan i program rada sa učenicima i roditeljima.

Roditelji traže “hitnu i bez daljeg odlaganja suspenziju direktorke OŠ ‘Vladislav Ribnikar’ Snežane Knežević do okončanja istrage i utvrđivanje njene lične odgovornosti za nastali tragični događaj i kasnije postupanje prema učenicima i roditeljima VII/2 odeljenja”.

Iz istih razloga traže i hitnu suspenziju školskog psihologa Lidije Maksić i školskog pedagoga Jelene Vujičić.

“Nismo dobili odgovore, bespotrebno je da sada prisustvujemo sastanku sa predstavnicima Vlade”

Smatraju da je predsednik Saveta roditelja Igora Đorđević neodgovorno javno nastupao u medijima bez odobrenja Saveta roditelja i saglasnosti roditelja VII/2 odeljenja.

“Posebno ističemo da nismo bili informisani pisanim putem o tome da se namerava da se održi sastanak predsednice Vlade Srbije, predstavnika resornih ministarstava i Grada Beograda sa Upravom škole, Savetom roditelja i roditeljima preživelih učenika VII/2 odeljenja u velikoj sali škole u nedelju 21. maja sa okvirnim početkom u 12 sati”, navodi se u pismu.

Roditelji navode da su takvu informaciju dobili tek na njihov poziv telefonom u večernjim satima 16. maja.

Što se tiče sastanka, roditelji su naveli da smatraju “bespotrebnim da takvom sastanku prisustvuju s obzirom da im do traženog roka (od sedam dana) ni na prvo obraćanje školi nisu dobili odgovore pisanim putem od Uprave škole”.

“Stava smo da nije uzeta u obzir specifičnost statusa našeg odeljenja koje je pretrpelo najveće posledice masakra i da prema našem odeljenju treba da se zauzme poseban pristup i odnos. S tim u vezi spremni smo da sarađujemo sa nadležnim organima, da se predsednica Vlade o rezultatima rada redovno informiše i da eventualno naknadno organizuje poseban sastanak roditelja VII/2 odeljenja sa predsednicom Vlade ukoliko za tim ukaže potreba”, navode roditelji.

“Besprizorno i sramno ponašanje je vređanje dečjih žrtava”

Roditelji dece ovog odeljenja izrazili su najdublju zahvalnost Savetu roditelja za podršku, ali navode da je njihovo mišljenje da programe rada, kao i odnos prema svakoj smeni, razredu i odeljenju u školi treba prilagoditi njihovim specifičnim potrebama.

Kako navode u pismu, njihova predstavnica u Savetu roditelja i njena porodica doživeli su ličnu tragediju i opravdano nije mogla da učestvuje u radu Kolegijuma Sveta roditelja.

“Krajnje je neprimereno i skandalozno da se donose bilo kakve odluke Kolegijuma kao Saveta roditelja u celini bez učešća roditelja VII/2 odeljenja. Ovakvo krajnje besprizorno i sramno ponašanje je vređanje dečjih žrtava i zaslužuje najoštrije osude”, navode roditelji.

U pismu navode da iz svega što se događalo mogu izvući sledeće zaključke:

– da ne postoji iskrena namera i volja direktorke škole i delom i predsednika Saveta roditelja da sarađuju sa svim roditeljima VII/2 odeljenja;

– da su roditelji neinformisani, obmanjivani i primorani da relevantne informacije dobijaju iz sredstava javnog informisanja;

– da se iz nepoznatog razloga stihijski radi i da roditelji VII/2 odeljenja nemaju predstavu o tome kakvi su ciljevi i načini za upravljanje ovom kriznom situacijom, nastalom usled tragičnog događaja u našoj školi;

– da se odluke donose bez našeg učešća iako su najstrašnije posledice pretrpeli učenici i roditelji VII/2 odeljenja, što je nedopustivo sa mnogih aspekata;

– da se zloupotrebljava bol i tuga tragično stradalih, povređenih i preživelih ulenika i roditelja VII/2 odeljenja u svrhu izbegavanja suočavanja sa ličnom odgovornošću.

“Deca su nam izložena pretnjama, postoji rizik od nasilja”

Roditelji ukazuju da su njihova deca konstantno izložena pretnjama i uvredama koje dobijaju preko društvenih mreža i da su izuzetno zabrinuti, jer postoji realan rizik da budu izloženi različitim oblicima fizičkog i psihičkog nasilja.

Stoga su u pismu naveli i da traže sledeće:

– da se odredi jedno ili manja grupa lica od strane nadležnih organa za neposrednu komunikaciju i koordinaciju aktivnosti sa roditeljima VII/2 odeljenja zbog svojih specifičnosti;

– izradu i usvajanje posebnog nastavnog plana i programa završetka sedmog i pohađanja osmog razreda za VII/2 odeljenje, uključujući i polaganje male mature;

– formiranje zdravstvene dokumentacije učenika i roditelja koji se nalaze na psihoterapiji, a po posebnom zahtevu svakog od roditelja;

– na koji god način da se reguliše integracija preživelih učenika mi, roditelji i deca VII/2 odeljenja, zahtevamo da se svi preživeli učenici našeg odeljenja intaktno vrate u svom sastavu, bez obzira na to koliko bude učenika i bez popunjavanja učenicima iz drugih odeljenja;

– preduzimanje mera na otkrivanju, eventualnom krivičnom gonjenju i suđenju počiniocima koji putem društvenih mreža upućuju pretnje deci, radi suzbijanja i dalje prevencije ovakvog vida delovanja.

U pismu koje su dostavili na adrese Ministarstvu pravde, Ministarstvu prosvete, MUP, Ministarstvu za brigu o porodici i Ministarstvu za ljudska i Manjinska prava, kao i Republičkom tužilaštvu, Zaštitniku građana, Povereniku za informacije od javnog značaja i Poverenici za zaštitu ravnopravnosti, ali i Gradskom centru za socijalni rad, roditelji su ponovili i zahteve i pitanja koje su nadležnima uputili odmah nakon tragedije:

– da se u potpunosti i do kraja izvrši rekonstrukcija tragičnog događaja i status istrage povodom toga i o tome obaveste zainteresovane strane u skladu sa zakonom;

– šta će biti sa dečakom i u kom su statusu njegovi roditelji jer postoji veliki strah da će on biti na slobodi;

– šta će se i kako, osim obezbeđenja sredstava, konkretno preduzeti povodom predloženog renoviranja prostorija škole;

– šta je konkretno preduzeto ili će biti preduzeto povodom njihovog zahteva za utvrđivanje odgovornosti ljudi koji su izneli u javnost spisak sa imenima dece iz odeljenja, a koji je obišao ceo svet, kao i fotografije roditelja i dece te da se, zbog takvog postupka, odgovorni sankcionišu u skladu sa zakonom.

Izvor: Insajder