Previše moćan ili premoćan roditelj šteti detetu

 
Jedan od velikih problema savremenog roditeljstva jeste što raste broj roditelja koji pokazuju roditeljsku nemoć. Oni su vaspitno nemoćni jer ne uspevaju da utiču i oblikuju ponašanje svog deteta. Na kraju, oni ne uspevaju da pripreme dete za samostalni život u društvu i time ispune svoju roditeljsku dužnost. U konfliktnim situacijama u kojima zahtevaju od deteta nešto što ono odbija da učini – oni mu popuštaju. Rezultat je da u sukobu dve volje, detetove, kojom upravlja detetov nagon da izbegava neprijatnost, i roditeljske, kojom upravlja želja da se dete socijalizuje – prevladava detetova volja. A dete koje se ne podredi roditelju odbija da se podredi bilo kome i zahteva u kasnijem životu da se svi podrede njemu, tako da ne izrasta u funkcionalnu odraslu osobu.
formule-zivljenja-roditeljska-moc
Iako se ljudi slažu da je nemoć nešto negativno, i na njenu suprotnost – moć – ne gledaju pozitivno. Pogotovo u vezi sa vaspitanjem dece. Pitamo se: da li je bolje biti nemoćan ili moćan; da li je problem u moći ili njenoj zloupotrebi?
Imenica moć u vezi je sa glagolom moći: moćan je onaj koji može da ostvari ono što želi. A kada ljudi ostvare svoje želje, tada osete osećanje zadovoljstva ili sreće, ako su želje bile njima veoma važne. Zato ljudska želja da se bude zadovoljan i srećan je neodvojiva od izvesnog stepena lične moći.
Kada osoba živi sama na nekoj planini ili na pustom ostrvu, tada samo od nje zavisi šta može a šta ne može da uradi. Kada neka osoba živi u ljudskoj zajednici, tada se njena moć meri time koliko je u stanju da utiče na druge da joj pomognu da ostvari svoje ciljeve i želje. Zato je moć – socijalna moć.
Roditeljska moć je vrsta socijalne moći jer roditelj utiče na dete da se ono, u aspektima koje roditelj doživljava kao važne, ponaša na poželjan način. Da bi to postigao, roditelj mora dete upozoravati, obaveštavati, zahtevati, pohvaljivati i nagrađivati, kritikovati, pretiti mu kaznom i kažnjavati. Ali u svemu tome mora da ima meru kako ne bi preterao sa nametanjem svoje volje detetu i upao u suprotnu grešku roditeljske premoći.
Previše moćan ili premoćan roditelj šteti detetu. To čine oni roditelji koji stalno prezaštićuju dete ne dozvoljavajući mu da se od njih odvoji i da nešto radi samostalno, ali i oni koji dete opterećuju različitim aktivnostima u kojima očekuju da bude izuzetno uspešno. U ovu grupu ubrajamo i one koji dete maltretiraju zato što ga ne prihvataju.
Savremeni roditelji treba da izbegnu zamku nemoći, ali i da ne upadnu u zamku premoći. To mogu da postignu ako jasno pokazuju detetu da ga vole, ali i da su autoritet koji ga disciplinuje. Pomaže i ako u nekim situacijama roditelji ne gledaju kako se dete oseća, već na to koju životnu lekciju ono tada treba da nauči.
Autor: Zoran Milivojević
 
Izvor: politika.rs