Сабирање ​​(20+6,​​21+8,​​33+7)

Сабирање ​​(20+6,​​21+8,​​33+7)
Материјал за ученике другог разреда
[gview file=“https://zelenaucionica.com/wp-content/uploads/2017/11/222.pdf“]
https://procitajproskitajblog.files.wordpress.com