Сабирање ​​(25​​+​​6)

Сабирање ​​(20+6,​​21+8,​​33+7)
Материјал за ученике другог разреда
[gview file=“https://zelenaucionica.com/wp-content/uploads/2017/11/333.pdf“]
[gview file=“https://zelenaucionica.com/wp-content/uploads/2017/11/444.pdf“] [gview file=“https://zelenaucionica.com/wp-content/uploads/2017/11/4455.pdf“]
[gview file=“https://zelenaucionica.com/wp-content/uploads/2017/11/111.pdf“] [gview file=“https://zelenaucionica.com/wp-content/uploads/2017/11/2222.pdf“]
Снежана Жана Ђорђевић