Сабирање и одузимање двоцифрених бројева

Сабирање и одузимање двоцифрених бројева
Материјал за ученике другог разреда
[gview file=“https://zelenaucionica.com/wp-content/uploads/2017/11/111-1.pdf“] [gview file=“https://zelenaucionica.com/wp-content/uploads/2017/11/2222-1.pdf“] [gview file=“https://zelenaucionica.com/wp-content/uploads/2017/11/3333.pdf“] [gview file=“https://zelenaucionica.com/wp-content/uploads/2017/11/4444-1.pdf“]
Извор.procitajproskitajblog.files.wordpress.com