Синдикати просвете и Влада Србије потписали Протокол, објављен и садржај документа

Репрезентативни синдикати су, након преговора са Владом Републике Србије, потписаним Протоколом дана 12. октобра 2023. године постигли решење, којим су верификовали договоре постигнуте преговорима од децембра месеца 2022. године, саопштили су данас синдикати.

Протокол можете преузети ОВДЕ.
Foto: Canva

У преамбули Протокола за 2023. (текућу) годину, дато је образложење и рачуница повећања плата на примеру почетне плате наставника са седмим степеном стручне спреме.

У јануару 2024. године однос почетне плате наставника биће 0,93 од републичког просека. Протоколом се Влада Републике Србије обавезује да до јануара 2025. године, изједначи почетну плату наставника са републичким просеком у Србији.

У децембру 2024. године планирана просечна плата у Републици Србији биће 110 хиљада динара (950 eвра).

Потписаним Протоколом, почетна плата наставника треба да буде једнака том износу, објашњавају из синдиката.

Одељењске старешине повећањем додатка са 4% на 7%, од јануарске плате 2024. године, имаће почетну плату 92.749 динара (основица 5004,69 х коефицијент 17,32 + 7% старешинство), док ће наставник са 20 година стажа и одељењским старешинством имати 99 863,00 хиљада динара.

Протоколом је предвиђен заједнички рад на смањењу администрације у школама. Синдикати су већ доставили конкретне предлоге у том смислу, а до марта 2024. ће активности бити завршене и обавезујуће Протоколом.

Измена Уредбе о коефицијентима за техничко особље у образовним установама не односи се на све у систему (високо образовање) и није решила однос најједноставнијег рада од одговорних послова и носиоца делатности. Протоколом се Влада обавезује да ће у сарадњи са синдикатима извршити измене коефицијената у 2024. години.

Законом о финансирању високог образовања мора се дати могућност реалне и одрживе финансијске политике високошколских установа, како би се спречио одлив младих стручњака, асистената и доктора наука из земље.

Влада Републике Србије у ком год сазиву постојала, се обавезује да ће у наредној години бити ванредних повећања за просвету, а у циљу да наставник почетник има плату једнаку просечној плати у Републици Србији и обавезује се на измене законских решења за смањење администрације у школама.

Наведени Протокол потписан 12. октобра 2023. године, након 11 година, обавезује државу да побољша статус запослених у образовању професионално и материјално.

Репрезентативни синдикати саопштили су да ће пратити реализацију одредаба Протокола и о свему обавештавати чланство.