“Škola ne treba da bude smaraonica, već kreativna radionica”

15 jula, 2020

Predmeti poput matematike, fizike, stranog jezika i slično, često se, smatram nepravedno, zovu ,,bauk predmetima“. Zašto deca vole više biologiju? Ili likovno? Ili najviše fizičko? Jedini način da privolimo decu da vole sve predmete je da izvršimo korelaciju ,,voljenog“ predmeta sa ,,bauk“ predmetom ili još bolje integrativnu nastavu ili integrativnu projektnu nastavu. U našoj školi mi smo došli do rešenja kroz integrativnu projektnu i radioničarsku nastavu sa elementima terenskog istraživanja.

Zvuči preambiciozno. Nije, samo tako izgleda. Integrativna nastava ne mora biti jedan čas, ne mora biti jedan dan. Mi smo se odlučili za dugoročni projekat – jedno celo polugodište. Ne mora biti redovan čas. Može biti kombinovano – ono što možete da realizujete na redovnom času to realizujete, a ono što ne možete realizujte kroz slobodne aktivnosti, dodatnu i dopunsku nastavu. Možda će vam se učiniti da će ovde biti previše pripreme. Ne, i to samo tako izgleda jer svako radi za sebe i uklapa sa drugima onoliko koliko može, a kako je projekat dugoročan onda nema vremenskog pritiska na učesnike, pa je lako izvodivo.

Mi smo krenuli od jedne teme koju vole sva deca – životinje, pa smo tako i nazvali ovaj projekat. Ja ću vam prezentovati veći  deo projekta, a ceo projekat možete videti na sledećem linku https://osvukloznica.wordpress.com/aktivnosti/projektiunastavi/projekat-zivotinje/ 

Projektni zadatak:

Učenici su na prethodnim časovima projektne nastave bili podeljeni u grupe i imali zadatak da na Internetu nađu animacije životinja i da to uklope u prezentaciju. Čas započinjemo ovim animacijama životinja, prepoznavanjem, spelovanjem na engleskom i kratkim opisom životinje.

Čas integrativne nastave – Engleski jezik i Svet oko nas u nižim razredima. Asistenti na času su učenici viših razreda

  • igra „Korak po korak“, pogađamo životinju
  • povezivanje slike životinje sa njenim nazivom na engleskom jeziku. Učenici imaju zadatak i da opišu životinju, kojoj vrsti pripada  i gde živi.

  • otvaramo i pogađamo fleš kartice sa nazivima i slikama domaćih životinja. 
  • otvaramo i pogađamo kartice sa nazivima i slikama divljih životinja

Integrativna nastava-Od igračke do računara, Engleski jezik i Matematika

  • U okviru PPT uzimamo geometrijske oblike i od njih pravimo životinje
  • pogađanje životinje koja je složena geometrijska figura prikazivanjem jednog po jednog geometrijskog oblika na engleskom jeziku

Radioničarska nastava

Učenici prvog razreda na času engleskog jezika u kabinetu za matematiku – korelacija engleski jezik i matematika. Prethodno su učenici sedmog razreda izradili u školskoj radionici životinje od geometrijskih oblika i postavili ih na zid koji smo nazvali “Čarobna matematička šuma“.

Engleski jezik

Učenici sedmog na času engleskog jezika – idiomi i životinje:

Integrativna nastava: Veronauka i Informatika – pravimo strip u PPT-u

– kratka priča o Rajskom vrtu kroz strip

– igramo se asocijacija

Zanimljiva matematika:

– Rešavamo tekstualne zadatke iz matematike o životinjama putem Kahoot kviza:

Čas integrativne nastave: Matematika i Engleski jezik

Čas integrativne nastave – matematika i engleski jezik. Učenici 7-2 i 7-3 razreda su radili zadatke iz matematike sa životinjama na engleskom jeziku, a dodatno su imali i pitanja iz vokabulara i gramatike vezano za životinje. 

Projektna nastava: Učenici viših razreda prave knjižicu sa ukrštenicama za učenike nižih razreda

Učenice 7-2 razreda, na času engleskog jezika napravile su knjižicu sa ukrštenicama sa životinjama: 

Terensko istraživanje – ispitivanje javnog mnjenja

Učenici viših razreda anketirali su na ulici prolaznike. Pitanja su bila vezana za rešavanje problema napuštenih životinja.

U okviru projekta, učenici viših razreda su sređivali ankete o kućnim ljubimcima u programu Excel, a zatim su uradili kviz o životinjama.  

Fizičko vaspitanje

Učenici 5. i 6. razreda naše škole IO Zajača na časovima fizičkog i zdravstvenog vaspitanja su učestvovali u interdisciplinarnom projektu „Životinje“. Projekat je realizovan tako što su učenici u uvodnom delu časa imali zadatak neke elementarne igre u kojima se imitiraju pokreti, kretanja nekih životinja. Neke od igara: „Životinjska štafeta“, „Krokodil“, „Medved“, „Vuk i Jarići“ i ostale. 

Engleski jezik

Učenici četvrtog razreda izrađuju zanimljiv pano – Gramatika i vokabular engleskog jezika sa životinjama: 

prvaci u ulozi životinja na času engleskog jezika

Učenici mlađih razreda IO Zajača na likovnom izrađuju životinje od rolni toalet papira, a zatim izvode dramski tekst na srpskom i na engleskom jeziku:

Tehnika i tehnologija – Tangram

Ugledni čas održan je za učenike mlađih razreda. Naziv ugledno časa je „Tangram kreativna igra – preoblikovanje oblika“. U izradi crteža kvadrata i elemenata tangrama na papiru, na uglednom času su ulogu asistenata imali i učenici 5. Razreda. Učenici 7. razreda IO Zajača su u računarskom programu GoogleSketchUp, crtali elemente tangrama, pravili oblike životinja i izrađivali njihove animacije, koje su korištene kasnije u prezentaciji za učenike nižih razreda. Urađene elemente tangrama, koje su napravili učenici mlađih razreda, oni su koristi da naprave slova naziva projekta na engleskom jeziku i zajedno sa nastavnikom predmeta Tehnika i tehnologija, uredili pano, koji je propratio ovaj deo projekta „Životinje“.

Uključivanje spoljašnjeg okruženja u nastavu

Školski časovi o zaštiti životinja, realizatori Društvo za zaštitu životinja „Feniks“, nastavnica engleskog Sanja Simić de Graf i nastavnica matematike Jelena Tripković:

http://feniks.org.rs/aktuelnosti/393-skolski-cas-o-zastiti-zivotinja

Dana 21.03.2019. u okviru našeg zajedničkog projekta integrisane nastave, društvo za zaštitu životinja „Feniks“ iz Beograda održalo je predavanje učenicima viših razreda na temu ugroženih životinjskih vrsta i njihove zaštite.

Svoj doprinos dali su i učenici prvog razreda maskirajući se u životinje. Sve to je propratila ekipa RTS-a.

U realizaciji ovog zajedničkog projekta integrisane nastave učestvuju učenici svih razreda i nastavnici Sanja Simić de Graf, Jelena Tripković, Branko Popović, Milanka Vasiljević, Svetlana Đurić, Miroslav Sekulić, Radenko Tomić, Gordana Simić, Mirjana Ćosić, Slađana Živanović. 

REZULTAT koji je postignut:

Kroz različite i raznolike tipove nastave gde je preovladavala projektna nastava došlo se do efikasnijeg modela učenja izbegavajući nepotrebno dupliranje sadržaja i ističući ono što je zajedničko. To doprinosi efikasnom učenju i trajnijem znanju.

Publikacije:

1. Sajt Društva za strane jezike i književnosti u Beogradu http://www.dsjksrbija.rs/projektna-nastava-u-nastavi-englesko/

2. Projekat je objavljen i u ,,Prosvetnom pregledu“ , 31. oktobar 2019., broj 1071. u Zborniku primera dobre prakse Saveza učitelja Srbije.

https://osvukloznica.files.wordpress.com/2019/06/rezultati-konkursa-za-pdp-2019-radovi-odabrani-za-zbornik.pdf

3. Sajt Patrijaršije SPC u Beogradu

http://spc.rs/sr/interdisciplinarna_nastava_na_temu_zhivotinje

4. Sajt za Pravoslavnu vjeronauku u školama Republike Srpske u Banjoj Luci https://www.vjeronauka.net/1053105410421054105710581048/6891054

Deo ovog projekta-integrativna nastava engleski i matematika, ušao je u Zbornik Digitalni čas Ministarstva trgovine

http://zbornikradova.mtt.gov.rs/rangLista/2

Treba i ovo istaći. Za ovaj projekat smo se spremali ništa manje nego za bilo koji drugi čas, a zadovoljstvo u radu bilo je mnogo veće jer smo radili zajedno i videli produkte svoga rada, a najbitnije realizovani su i ishodi učenja. Pogledajte samo šta su sve učenici naučili samo kroz jednu temu koja im je omiljena. Škola ne treba da bude ,,smaraonica“ već kreativna radionica.

Sanja Simić de Graf

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.


Budite u toku

Unesite vašu imejl adresu

Pratite nas

Pratite nas na društvenim mrežama