Снежана Марковић: Неко злонамерно уноси панику међу наставнике

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је покренуло иницијативу за ревидирање наставног плана и програма наставе информатике у основном и средњем образовању у циљу унапређивања квалитета наставе и јачања дигиталиних компетенција и информатичке писмености ученика. Национални просветни савет је подржао иницијативу и предложио да се кроз свеобухватну стручну расправу у вези са уоченим проблемима у настави дође до целовитих, прихватљивих и квалитетних решења.
Како се информатика сада изучава у оквиру предмета „Техничко и информатичко образовање“, ово редефинисање свакако захтева да се и у том предмету учине извесне корекције, али и у предмету „Од играчке до рачунара“ и „Рачунарство и информатика“ у средњој школи. На томе ради онлајн већ трећу недељу радна група која формално има 87 чланова, активно их је око 60.

Неко је, очигледно злонамерно, ископирао предлог једног члана радне групе о подели ТИО на два предмета са преполовљеним фондом часова и проследио наставницима ТИО као предлог радне групе и сад на основу овог поста сазива се скуп 2. јуна у знак протеста.

Ово није предлог који је радна група усвојила, дакле број часова ТИО се неће преполовити, примена ИКТ у техници се неће издвојити из предмета, само ће се увести обавезност предмета Информатика и рачунарство (у сагласју са начелом да се ученици не преоптерете преко законског недељног броја часова) која ће се бавити ЗАИСТА ИНФОРМАТИКОМ И РАЧУНАРСТВОМ, у најопштијем смислу а не применом у било којој области људске делатности, а наш предлог за ТИО садржи и исходе из области предузетништва што се такође указало као неопходност.
Дакле свака побуна и страх су потпуно неоправдани и жао ми је што се крајње непрофесионално износе у јавност појединачни ставови као готова решења и ставови радне групе и што се то користи да би се манипулисало људима и шириле неистине.
Снежана Марковић,  координатор радне групе