Šta nastavnici dobijaju izborom Edukinih udžbenika

28 januara, 2020

Ove godine izdavačka kuća Eduka izlazi sa novom generacijom udžbenika, radnih materijala i digitalnih udžbenika za treći razred osnovne škole. Izborom Edukinih izdanja, pored osnovnih udžbenika koji na stvaralački i interaktivan način prate novi Plan nastave i učenja i orijentisani su ka ostvarivanju propisanih ishoda, vi birate i:

 • prateći dodatni materijal koji velikim brojem gradiranih vežbanja, provera i testova omogućava adekvatnu organizaciju nastave i lako savladavanje nastavnih sadržaja;
 • digitalne udžbenike na Mozaik platformi koji na celovit i interaktivan način, putem multimedijalnih sadržaja, dodatih interaktivnih, igrovnih aktivnosti, vežbi i testova sa povratnim informacijama aktuelizuju i nadograđuju sadržaj štampanih udžbenika;
 • sveobuhvatnu stručnu podršku koja je u štampanom i digitalnom obliku dostupna svim korisnicima Edukinih udžbenika;
 • internet portal sa sveobuhvatnom stručnom podrškom za učitelje: www.eduka–portal.rs.

Nove Edukine udžbenike prelistajte na ovoj stranici Edukinog sajta.

Šta podrazumeva stručna podrška nastavnicima korisnicima Edukinih izdanja?

Stručna podrška čini bogat paket didaktičko-metodičkih materijala koji olakšavaju rad, kako u učionici, tako i tokom planiranja i pripremanja nastave. Evo šta to konkretno podrazumeva:

Edukine dnevne pripreme uvažavaju potrebu nastavnika za organizovanjem digitalnog časa, i sve su dopunjene uputstvima za upotrebu digitalne verzije udžbenika u nastavi.
Posebnu vrednost stručne podrške naši korisnici nalaze u dodatnim materijalima koje dobijaju za odabrani predmet:Zbirkama zadataka MUDRICA i KONTROLNIM VEŽBAMA.

Posetite mesto dobre obrazovne prakse

Na www.eduka-portal.rs su, pored različitih sadržaja korisnih za nastavu, postavljeni već dobro poznati Kovčežići znanja za predmete Srpski jezik, Matematika i Priroda i društvo. To su nastavni listovi za vežbanje i razvoj koje učitelji korisnici mogu preuzimati. Ove nastavne listove od preko 300 priloga (nastavnih listića), razvojnog karaktera učitelji dobijaju i na disku za predmete Srpski jezik, Matematika i Priroda i društvo.

Edukini digitalni udžbenici na Mozaik platformi

I ove godine svaki Edukin štampani udžbenik ima svoju interaktivnu digitalnu verziju. Udžbenici za treći razred nalaze se na MOZAIK platformi a evo šta je važno da o njima znate:

 • usklađeni su sa novim Planom nastave i učenja za treći razred osnovne škole
 • Imaju pregledno struktuiran sadržaj dostupan na svim ekranima (desktop i laptop računari, tableti, telefoni)
 • imaju visok nivo interaktivnosti (interaktivni nalozi i zadaci u lekcijama i testovi za proveru, sa povratnom informacijom o tačnosti)
 • atraktivna grafička rešenja prilagođena su uzrastu
 • multimedijalni sadržaji: 3D animacije, audio-vizuelni sadržaji, galerije slika, filmovi
 • data je mogućnost individulanog dodavanja sadržaja od strane nastavnika
 • podrška su štampanim udžbenicima, pogodni za samostalni rad učenika i rad na času
 • praćeni su podrškom za nastavnika u vidu priprema za čas koje sadrže uputstva za korišćenje digitalnog udžbenika u nastavi
 • omogućavaju jednako kvalitetno reprodukovanje sadržaja udžbenika i u oflajn formi, budući da se sadržaji kojima su udžbenici obogaćeni mogu prethodno učitati i nesmetano koristiti i u prostorima gde nema internet veze ili je internet veza slaba.

Zavirite u demo verzije Edukinih digitalnih udžbenika za treći razred na ovom linku.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *


Budite u toku

Unesite vašu imejl adresu

Pratite nas

Pratite nas na društvenim mrežama