Šta traži USPRS od Vlade Republike Srbije i resornog ministarstva

22 januara, 2020

Šta traži USPRS od Vlade Republike Srbije i resornog ministarstva

1. Potpisivanje Protokola o povećanju zarada u 2020. godini da bi se napravila pravedna pozicija prosvete pred najavljeno uvođenje platnih razreda, 2021.godine;

2. Isplata 30.000 dinara za šest Svetosavskih/Novogodišnjih nagrada (od 2015. do 2020.) predviđenih potpisanim Sporazumom o rešavanju spornih pitanja (član 2) i PKU za zaposlene u obrazovanju;

3. Isplata 25.000 dinara iz ušteda predviđenih potpisanim Sporazumom (član 7) koje su ostvarene u sistemu smeštanjem tehnoloških viškova (preko 22.000 ljudi). Uštedu procenjujemo na preko 5 milijardi dinara (sa mogućnošću isplate u državnim obveznicama);

4. Da se administrativnim radnicima i domarima sa četvrtim stepenom stručne spreme koriguje sadašnji koeficijent od 8,62 na 13,42 koliko iznosi koeficijent četvrtog stepena u nastavi, a koeficijent šefa računovodstva sa šestim stepenom od 13,73 koriguje na 14,88 koliko iznosi koeficijent šestog stepena u nastavi. Za korekciju ovih koeficijenata treba oko 205 miliona dinara;

5. Isplata dnevnice oduzete 28.09.2017. godine zbog štrajka Unije SPRS. Tada je članovima USPRS oduzeto preko 8 miliona dinara, a razlog obustave nastave su bili pravedni platni razredi. Zahtev se pokazao ispravnim jer na to sada ukazuju svi ekonomski stručnjaci. Školska 2017/18. završena je regularno, sa ispunjenim fondom časova, a dnevnica nije vraćena;

6. Tražimo primenu Pravilnika MPNiTR o plaćanju unošenja podataka u Informacioni sistem „Dositej“ koji je potpisao aktuelni ministar lično, u avgustu 2016. godine. U mnogim sredinama nije isplaćena školska 2016/17. i 2017/18. godina. U protivnom naši članovi će i to morati da naplaćuju na sudu. Zahtevamo plaćanje koordinatora elektronskih dnevnika od 10%;

7. Plaćanje angažovanja članovima u radnim podgrupama pri školskim upravama, kao i Centralnoj radnoj grupi pri Ministarstvu prosvete. Po analizi prosvetnog budžeta vidi se da novca ima i predlažemo da to bude plaćeno sa pozicije troškova izgubljenih sudskih sporova i penala, gde je predviđeno preko 345 miliona dinara.

Iz zahteva Unije SPRS jasno je da se dugovanja prema zaposlenima u prosveti samo nagomilavaju i godinama ne rešavaju. Ona proističu iz potpisanog Sporazuma, kako sa Vladom Republike Srbije, tako i sa resornim
Ministarstvom. Unija SPRS očekuje zvanične i konkretne pregovore, a ne protokolarne sastanke da bi pred javnošću izgledalo da vodimo socijalni dijalog.
Unija SPRS je dosledna i spremna za dogovor, ali ne i za dalja ponižavanja
prosvetnih radnika.

U Beogradu,

20. januara 2020.
Predsednik Unije SPRS
Jasna Janković

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *


Budite u toku

Unesite vašu imejl adresu

Pratite nas

Pratite nas na društvenim mrežama