Стигао је Дигитални свет 4: Вебинар за наставнике на тему новог предмета за четврти разред

Предмет Дигитални свет уведен је као обавезан за децу од првог разреда пре три године. То значи да прва генерација ђака која је почела да учи по овом моделу сада уписује четврти разред, те ће им бити потребан и уџбеник за овај предмет – Дигитални свет 4.

У издању Креативног центра недавно је објављен уџбеник Дигитални свет 4 (поред оних за прва три разреда), а ауторке су учитељице са скоро три деценије искуства – Наташа Николић Гајић и Невена Перић. С обзиром на то да је реч о предмету који је и даље на неки начин нов, ауторке кажу да су се потрудиле да, вођене сопственим искуствима, својим колегама учитељима понуде мноштво помоћних материјала који би им олакшали рад.

Поред тога, како би се наставницима боље представила издања али и сам предмет Дигитални свет, Креативни центар организоваће вебинар ДИГИТАЛНИ СВЕТ за 1, 2, 3. и 4. разред, који ће бити одржан 30. августа, са почетком у 19 часова, путем апликације Зум.

О концепцији радних свезака и уџбеника и свим изазовима које предмет Дигитални свет доноси, говориће ауторке Невена Перић и Наташа Николић Гајић, практичарке с дугогодишњим искуством.

Уколико желите да учествујете на вебинару, можете се пријавити ОВДЕ.

Пре самог вебинара желели смо да са ауторкама поразговарамо о томе како ће предмет Дигитални свет изгледати у четвртом разреду, али и да чујемо нешто на тему употребе дигиталних технологија у настави.

Дигитални свет је још увек релативно нов предмет, уведен како би ученици већ од првог разреда почели да се упознају с предностима дигиталне технологије. Каква су искуства у настави овог предмета током претходне три године? 

Према нашим сазнањима, већина учитеља каже да се ученици радују часовима предмета Дигитални свет и уживају на њима. Учитељи су прошли онлајн-обуку за реализацију овог наставног предмета, али већина њих сматра да би много значило када би им биле доступне и друге обуке, као и додатни наставни материјали, на пример презентације за часове и видео-записи. Зато смо се ми потрудиле да за сваки разред понудимо учитељима управо овакву врсту подршке – припреме за часове, презентације и видео-записе које могу користити на својим часовима. Ту су и линкови ка садржајима доступним на интернету, који додатно могу обогатити час.

Када кажемо да децу данас прерано упознајемо с технологијом, на шта се заправо мисли? Телефон у рукама двогодишњака – не никако! Али да ли исто важи и за седмогодишњаке?

Чињеница је да деца данас прерано долазе у контакт с дигиталним технологијама. То је одлика времена у коме живимо и тешко да се може променити. Али оно што можемо урадити јесте да научимо децу како да користе дигиталну технологију. Потребно је да им покажемо како да максимално искористе све добробити које дигитална технологија доноси људском друштву, али и како да минимализују све њене негативне стране. Када тако приступимо проблему, јасно је да је неопходно да од самог почетка образовног процеса велику пажњу посветимо остваривању овог циља. Треба истаћи да су учитељи као најбитнију тему у оквиру предмета Дигитални свет издвојили управо Безбедно коришћење дигиталних уређаја.

Ваш уџбеник Дигитални свет 4 недавно је објављен у издању Креативног центра. Како је уџбеник конципиран?

Програм наставе и учења за сва четири разреда прописује три наставне теме: Дигитално друштво, Безбедно коришћење дигиталних уређаја и Алгоритамски начин размишљања. Наш уџбеник прати програмске захтеве и конципиран је на исти начин, али с једном значајном новином: у четвртом разреду је велики број часова посвећен пројектној настави, односно осмишљавању и реализацији пројеката. На пример, одређени број часова је предвиђен за овладавање програмом за обраду текста и дигиталне слике. Усвојена знања ученици потом примењују кроз истраживање информација и креирање продуката пројекта (плакат који садржи слику, текстуални документ и слично).

Готово цела наставна тема Безбедно коришћење дигиталних уређаја представља пројекат кроз који ученици треба да примене сва знања која су стекли о безбедности у дигиталном окружењу. Кроз препоручене активности подстиче се и сарадња међу ученицима, што је прилика да пренесу знања једни другима, а познато је да се подучавањем других знање најбоље утемељује. Оваквим приступом је омогућена и велика корелација међу предметима, јер теме пројеката могу бити у вези са градивом других предмета (екологија, здравље, домовина и слично).

Трећи део уџбеника је посвећен наставној теми Алгоритамски начин размишљања. На овим страницама се налазе нови проблеми за програмирање и путокази који воде ка њиховом решавању.

Како бисте одговорили на примедбе које се могу чути да деца већ проводе довољно времена пред екранима и да им нису потребне дигиталне технологије и у школи? 

Нека деца заиста превише времена проводе пред екранима, али има и оне деце за коју то не можемо рећи. Без обзира на то колико је искуство ученика у коришћењу дигиталне технологије, свима је неопходно да науче како да је квалитетно користе. Од посебног значаја је, наравно, и време које ученици проводе пред екранима, чему је посвећена посебна пажња у оквиру програма предмета Дигитални свет. Неопходно је да деца науче када, колико и на који начин да користе дигиталне технологије у сврху проналажења одређених информација, учења, креирања садржаја (текста, слике), али и забаве примерене њиховом узрасту. Поред тога, од изузетног је значаја да их научимо како да буду безбедни у дигиталном окружењу. Константно упућивање деце на опрез и давање смерница како реаговати у ситуацијама када се појаве непримерени садржаји је неопходно и обезбеђује већу сигурност како у онлајн тако и у сваком другом окружењу.

Деца уче по моделу, па је осим онога што говоримо ученицима неопходно да и ми то исто примењујемо. Модел понашања наставника и родитеља при коришћењу дигиталних технологија имаће много већи утицај на децу од онога што пише у уџбенику. 

Да ли је уџбеник за четврти разред повезан са уџбеницима за претходне разреде?

Уџбеник за четврти разред је уређен на исти начин као и уџбеници за први, други и трећи разред. Ту су Ди-ди и Ен-ен, роботићи који воде ученике кроз уџбеник. Уџбеник садржи задатке за индивидуални, групни и рад у пару, странице за проверу знања и различите инструменте за самопроцењивање и процењивање успешности урађених задатака и стечених знања. Као и до сада, трудиле смо се да уџбеник буде функционалан за коришћење у различитим условима, те да смо обезбедиле довољно задатака и за рад у учионицама у којима нема довољно рачунара.

Сајбер-насиље је нова тема, која пред данашњу децу ставља изазове које ми нисмо имали. Лако је сакрити се иза лажног имена и онда неког јавно вређати. Како родитељи и учитељи могу помоћи деци да постану отпорна на покушаје злонамерних вршњака или људи да им науде?

Као и свако друго, и дигитално окружење има и предности и мане. Важно је да деца умеју да препознају опасности и правилно реагују. Кључну улогу у суочавању са опасностима и непримереним садржајима у дигиталном окружењу (као и у сваком другом окружењу) има поверење у родитеље, наставнике и друге одрасле особе. Важно је да научимо децу да треба да затраже помоћ када год наиђу на проблем и да отворено о њему разговарају.

Наравно, ученици морају бити упознати и са званичним каналима за сузбијање дигиталног насиља, тако да је и у овом уџбенику истакнут број телефона Центра за безбедност на интернету – 19833. Такође, уџбеник упућује ученике на коришћење сајта Паметно и безбедно, као и на одређене садржаје са сајта Безбедан интернет за целу породицу – дигитални водич.