Субвенција за приватни вртић (како да израчунате колико ћете платити ако је дете изостајало)

Љубазни тата из Београда, Драган Петровић, поделио је са нама рачуницу коју град користи кад обрачунава субвенцију, односно, колико ћете платити приватни вртић у зависности од броја дана изостанка детета.

Foto: Canva

Град рачуна да вртић кошта нешто преко 27.950 динара (то називају економска цена вртића).
Та цифра се подели са бројем радних дана. Рецимо да их је 20 – 27950/20 = 1397,5 динара – оволико се ‘исплаћује’ за сваки дан присуства. За дане одсуства се ‘исплаћује’ половина дана присуства, дакле 1397,5/2 = 698,75.

Помножите број дана присуства са 1397,5 и број дана одсуства са 698,75. Саберите резултат . Од укупног збира дана присуства и одсуства се на крају одузме 5590 динара (цена државног вртића).

Ако је ваше дете изостало 5 од 20 дана у месецу, субвенција ће бити оваква:
(1397,5 x 15) + (698,75 x 5) – 5590 = 18866,25.

Ако је изостало 8 од 20 дана:
(1397,5 x 12) + (698,75 x 8) – 5590 = 16770

Ако није изостајало уопште:
(1397,5 x 20) – 5590 = 22360

Ако није присуствовало уопште:
(698,75 x 20) – 5590 = 8385.

За мај се користи иста рачуница, с тим што су вртићи радили 15 радних дана а економска цена вртића се дели са укупним бројем радних дана у месецу (20).

Има ту још фактора (нпр. не исплаћују субвенцију за сувише ниске уплате, кажу ми око половина уговорене цене вртића), али то је отприлике то.

И напомена – уколико мењате вртић, гледајте да то буде на крају месеца. Уколико промените вртић у сред месеца, оба вртића ће пријавити долазност вашег детета и, иако ћете примити субвенцију она ће бити још нижа јер секретаријат користи исту рачуницу за оба вртића што значи да ће вам два пута одузети тих 5590 динара па ће вам субвенција бити барем за толико нижа.