Сваки трећи директор школе – неспособан

Ниједан директор школа у Србији тренутно не поседује лиценцу за рад, која је законом обавезна.
Лиценца, тј. дозвола за рад, предвиђена је до сада сваким донетим и измењеним Законом о основама система образовања и васпитања. Међутим, до сада лиценцирање директора ниједном није обављено потпуно и озбиљно, што је недавно признао и садашњи министар просвете Младен Шарчевић. Проблем је и у томе што се у протеклих неколико година подзаконским актима није ни дефинисало како ће тачно изгледати добијање дозволе, иако су претходни министри на сва уста најављивали почетак радикалних провера способности директора наших образовних установа.
Сваки министар до сада признао је да сваки трећи, па чак и директори сваке друге школе немају добре оцене рада, што министре није навело да исте директоре и смене. Последњи у низу је и садашњи министар просвете, који је оценио да “око трећина људи има лоше оцене на спољним проверама школа, а имамо и изузетно добре директоре”. Он је у децембру навео да ће лиценцирање коначно почети у јануару 2017. године, али се то није догодило. На питање због чега, у Министарству просвете одговарају за 021 да је Шарчевић први министар који се заиста ухватио овог посла.

Лиценцирање од јесени

“Формирана је радна група чији је задатак да до 1. јула 2017. године уреди сва питања око садржаја обука за директоре и начина стицања лиценце. Ова група ради и до сада је утврдила програм обуке за директоре из установа које су оцењене оценама 1 или 2. Обуке за директоре установа које су оцењене оценама 1 или 2 биће реализоване прво у Београду, одмах по почетку другог полугодишта, а затим у и другим школским управама, викендима. Ова обука је вид подршке министарства установама које желе да унапреде свој рад. Обука ће трајати два дана и биће фокусирана на реализацију акционог плана који је свака установа урадила након спољашњег вредновања”, поручују у Министарству просвете за 021.
Оцене надлежних су да ће сви директори поседовати лиценцу за рад у наредне две године. Такође, према закону, директор по ступању на дужност има рок од годину дана да дође до дозволе за рад, што је битна олакшавајућа околност за све руководиоце установа. То, поручују у Министарству просвете за 021, не значи да је способност директора мања, али ће организоване обуке и лиценцирање доста помоћи да се подигне квалитет и организација рада.
“Сврха лиценцирања директора је у осигурању квалитета рада школа и развоја капацитета за руковођење образовно-васпитним установама. Обуке директора су начин да им се помогне да стекну лиценцу, а важно је то што ће нови правилник уредити програм и трајање обуке, тако да ћемо имати системско решење када је у питању осигурање квалитета рада директора”, појашњавају у министарству.
Оцене 1 и 2 на скали оцене руководилаца значи да је директор установе практично неспособан. Тројком се оцењују просечне способности, а четворком и петицом више и високе способности.

Члан закона у безакоњу

Занимљиво је да сви конкурси за директоре школа морају да садрже члан Закона о основама система образовања и васпитања који прописује да директор мора да поседује лиценцу за рад, иако је немогуће да је исти и има. Недавно је поништен конкурс за избор директора Карловачке гимназије јер није садржао ову одредбу, а потом расписан нови који је садржи, са напоменом да “директор не мора да доставља лиценцу, јер је уопште ни не може поседовати”.
Аутор: Горица Николин
Извор: 021