Свет око нас – глобални и оперативни планови (2023/24. год.)

У прилогу се налазе  глобални и оперативни   планови Издавачке куће “Едука”

Први разред

1. Годишњи план 

2. Годишњи план Војводина 

3. Месечни планови 

4. Месечни планови Војводина