Тачка, права, раван (видео-лекција) – Тијана Милисављевић

Аутор: Тијана Милисављевић, проф. разредне наставе и мастер дефектолог-логопед. Аутор блога razvojdecjihpotencijala.blogspot.com

РАВАН, ТАЧКА И ПРАВА

-обрада-

Драга децо, завршили смо област: Множење и дељење бројева до 1000 у нормалним условима. Данас прелазимо на геометрију у овим ванредним околностима.

Данашња наставна јединица гласи: Раван, тачка и права. Запишите у својим свескама.

Циљ часа је формирање и усвајање појмова равни, тачке и праве, као основних геометријских појмова. Развијање логичког и апстрактног мишљења, уредности, прецизности и систематичности.

Погледајте видео