Теже до Вукове дипломе – све петице нису довољне

Министарство просвете променило је услове за добијање чувене Вукове дипломе. Ова новина регулисана је изменама Правилника о дипломама за изузетан успех у основном образовању и васпитању које су ступиле на снагу пре неколико дана.

– Нови Правилник садржи одређена нова решења у односу на претходно важећи. Предвиђено је да се диплома “Вук Караџић” додељује ученику ако на крају сваке школске године у току стицања основног образовања и васпитања постигне одличан успех из свих обавезних предмета, изборних програма и активности из плана и програма, као и примерно владање. Као услов је уведено и добијање најмање једне дипломе “Доситеј Обрадовић” – кажу у Министарсву просвете за Блиц.

У Министарству појашњавају да је претходно важећим правилником било прописано да диплому “Вук Караџић” може стећи ученик ако у другом циклусу основног образовања на крају сваке школске године постигне одличан успех из свих предмета и има примерно владање, без других услова.

Правилником су и промењени и услови за стицање права на доделу дипломе “Доситеј Обрадовић”. Могућност за стицање овог ђачког признања, поред досадашњих успеха на општинском или градском нивоу, проширена је и на окружни, републички или међународни ниво такмичења.

Награда Доситеј Обрадовић

Награда која носи име чувеног просветитеља Доситеја Обрадовића предвиђена је за ђаке који постигну одличан успех из неког обавезног предмета или другог страног језика, односно за оне који су оцењени са “истиче се” из изборног програма на крају сваке школске године. Услов је и да у току школовања, из тог обавезног предмета, односно изборног програма, добије једну од прве три награде на општинском, градском, окружном, републичком или међународном такмичењу. Осим ових услова, треба да постигне врло добар општи успех и примерно владање на крају сваке школске године.

Цео текст: Блиц