Teže do Vukove diplome – sve petice nisu dovoljne

Ministarstvo prosvete promenilo je uslove za dobijanje čuvene Vukove diplome. Ova novina regulisana je izmenama Pravilnika o diplomama za izuzetan uspeh u osnovnom obrazovanju i vaspitanju koje su stupile na snagu pre nekoliko dana.

– Novi Pravilnik sadrži određena nova rešenja u odnosu na prethodno važeći. Predviđeno je da se diploma “Vuk Karadžić” dodeljuje učeniku ako na kraju svake školske godine u toku sticanja osnovnog obrazovanja i vaspitanja postigne odličan uspeh iz svih obaveznih predmeta, izbornih programa i aktivnosti iz plana i programa, kao i primerno vladanje. Kao uslov je uvedeno i dobijanje najmanje jedne diplome “Dositej Obradović” – kažu u Ministarsvu prosvete za Blic.

U Ministarstvu pojašnjavaju da je prethodno važećim pravilnikom bilo propisano da diplomu “Vuk Karadžić” može steći učenik ako u drugom ciklusu osnovnog obrazovanja na kraju svake školske godine postigne odličan uspeh iz svih predmeta i ima primerno vladanje, bez drugih uslova.

Pravilnikom su i promenjeni i uslovi za sticanje prava na dodelu diplome “Dositej Obradović”. Mogućnost za sticanje ovog đačkog priznanja, pored dosadašnjih uspeha na opštinskom ili gradskom nivou, proširena je i na okružni, republički ili međunarodni nivo takmičenja.

Nagrada Dositej Obradović

Nagrada koja nosi ime čuvenog prosvetitelja Dositeja Obradovića predviđena je za đake koji postignu odličan uspeh iz nekog obaveznog predmeta ili drugog stranog jezika, odnosno za one koji su ocenjeni sa “ističe se” iz izbornog programa na kraju svake školske godine. Uslov je i da u toku školovanja, iz tog obaveznog predmeta, odnosno izbornog programa, dobije jednu od prve tri nagrade na opštinskom, gradskom, okružnom, republičkom ili međunarodnom takmičenju. Osim ovih uslova, treba da postigne vrlo dobar opšti uspeh i primerno vladanje na kraju svake školske godine.

Ceo tekst: Blic